menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT for 2013: 

13. februar: Formøte før årsmøtet hjemme hos leder av foreningen fra 7/10-11, Steven Thawng

23. februar: Årsmøtet i Frivillighetssentralen i Gjøvik (Se referatet på våre nettsider: www.bgon.info! )

13. april: Feiring av burmesisk nyttårsfest hjemme hos ansvarlig for våre nettsider, Myo Aung Shein og Nyo Nyo Mar (Se omtale på våre nettsider!)

20. april: POLITISK FORUM 4, arrangert av vår forening i Frivillighetssentralen, Gjøvik, med dr. Win Maung og demokratiaktivist Min Min Oo som innledere. Leder av Internasjonalt råd i Gjøvik,  Siamak Aghdam, informerte om rådets arbeid.

(Se referatet på våre nettsider!)

31. august: Informasjonsmøte for medlemmer i  «Burmaforeningen for Gjøvik og omland» i Frivillighetssentralen (Gjøvik) om STORTINGSVALGET 2013

7. september: Burmabandet, burmesiske ungdommer fra vår Ungdomsving og burmesiske ungdommer bosatt i Lillehammer,  underholdt i Storgata (Gjøvik)

på Frivillighetsdagen.

8. oktober: Gjenforeningsfest for Kyaw Min Yu, alias Jimmy, i Frivillighetssentralen

22. oktober: Valg av representant og vara-representant til  «Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene» (KIM) for Oppland: Dailia Taro fra vår forening ble valgt, med Steven Thawng som 1. vara-representant.

--------------------------------------

ÅRSRAPPORT for 2012:

20/1: Formøte før årsmøtet

27/1: ÅRSMØTET

2/2: Svein ble «hyret inn» av  «Ladies Circle»: Dailia, Charity, Tin Tin, Dailia, Ruth Win og Svein fortalte, sang til gittarakkompagnement, leste dikt og viste DVD-snutter om situasjonen i Burma.

18/2: Chins nasjonaldag (20/2) ble feiret i Gjøvikhallen, med gjester og stort program. Vår forening bidro med økonomisk og praktisk hjelp.

7.-8. april: The 4th Conference of NLD-LA (Norwegian Branch) ble avholdt i Frivillighetssentralen på Gjøvik. Leder av konferansen var Kyaw Thwin, eksilleder av NLD i Norge. Den lokale lederen av NLD, Zaw Win, hadde hoved-ansvaret for arrangementet, som må betegnes som vellykket.

21/4: SOLIDARITETSFEST i Frivillighetssentralen, med «gjesteforeleserne» Htoo Htoo Lay, tidligere generalsekretær i Karen National Union (KNU), Victor Biak Lian, som ble tildelt  «Stefanusprisen»  i 2010 for sitt oppofrende fredsarbeid, Peter Ngaidam, koordinator og pastor for chinmiljøer spredt ut over hele verden, og Steve Gumaer, en av lederne for hjelpeorganisasjonen  «Partners Internasjonal Norway» som driver hjelpearbeid i Kachin-, Karen-, Shan-, Karenni-, Chin-, og Rakhinestaten.

8/5: Planlegging av Aung San Suu Kyis norgesbesøk i lokalene til Den norske Burmakomite i Oslo. Vår forening deltok med 13 personer.

15/6: Zaw Win overrakte  «Gjøviksvana»  med inskripsjon til ASSK foran inngangen til Grand Hotel i Oslo. Dessuten overleverte han den framforhandlede kontrakten med JOTUN PAINTS. Den var krysset over med et rødt kryss, idet den var blitt kansellert for å hindre at ASSK i ettertid skulle bli beskyldt for korrupsjon med tanke på presidentvalget i 2015. Zaw Win forklarte det der og da, hvoretter ASSK utbrøt: «I`ll think about it!»

Win Thein, sikkerhetsvakt for ASSK gjennom 17 år, fikk kalt på hennes oppmerksomhet ved å rope : «Auntie!» Det ble et følelsesladet  gjensyn!

16/6: Vår forening organiserte to busser for at ca. 90 burmesere fra Gjøvik, Dokka, Lillehammer, Gausdal, Moelv, Hamar og Løten skulle få oppleve Daw Aung San Suu Kyi på denne store dagen. 11 personer fra vår forening var til stede i Oslo Rådhus da ASSK endelig kunne holde sin fredspristale. Som kjent ble ASSK tildelt Alfred Nobels fredspris i 1991.

28/9: Høstmøte i Frivillighetssentralen

24/10-FN-dagen: Fem  burmesiske ungdommer, Johan Vunghlu, Tawm Ging Mung, Mulaw Eh Tunkyi, Dawt Tha Tawk og Aung Phyo Oo,  deltok med sang og gitarspill på «Internasjonal Fest» i Gjøvik barnehage.

6/11:Mini-seminar på Blindern, arrangert av studenter som er medlemmer av AI:  Nestlederen i DVB informerte om Myanmar, og Svein fortalte om aktivitetene i vår forening som har som hovedmålsetning å støtte Demokratibevegelsen i/utenfor Myanmar (Se våre vedtekter på våre nettsider: www.bgon.info ).

8/12: Førjulsfest hjemme hos Kyaw Moe og Mu Mu. Fem av seks ulike burmesiske grupper/minoriteter  i vår forening var til stede.  Stemningen var meget god, så la det bli tradisjon!

13.-14. desember: Svein deltok på seminar i Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var i regi av PRIO (Peace Research Institute Oslo) og hadde temaet: «Will Democracy bring Peace to Myanmar?»

------------------------------------

Årsrapport for 2011:

 

Ø    Årsmøte 26. januar

 

Ø    4/2: Leder deltok på seminar på Kallerud

 

Ø    6/2: Markering av karenernes revolusjons-og nasjonaldag i  Gjøvik baptistkirke.

 

Ø    12. og 13. februar: Seminar på Haraldsvangen vandrehjem, Oslo. Arrangør: ”Forum of Burmese in Europe”.

 

Ø    18/3: Styremøte

 

Ø    25/3: Leder deltok på møte i  ”Ungdomsvingen” hos Yaw

                Han.

Ø    15/4: Møte i arrangementskomiteen for SOMMERTREFFET 11/6 hjemme hos Dailia.

 

Ø    2/5: Leder møtte burmaner fra Lillehammer hos Myo for å hjelpe dem til å tarte opp burmaforening i Lillehammer på nytt.

 

   > 11/5: Arve Sigvartsen representerte vår forening under

               Helsefagdagen i Gjøvikhallen.

 

Ø    21/5: Buddhistisk samling i Frivillighetssentralen.

 

Ø    6/6: Møte i arrangementskomiteen i Frivillighetssentralen.

 

Ø    11/6: Burmesisk SOMMERTREFF på Øverby helsesport-

         senter ovenfor Gjøvik. 120-130 burmesiske kvoteflykt-

         ninger fra Mjøsregionen, fra Lillehammeer, Hamar, Løten,

         Eidsvoll, Dokka og Gjøvik + Oslo, og noen av deres ven-

         ner storkoste seg sammen.

         Dailia Taro var konferansiere, og Alice Shwe hadde an-

         svaret for å engasjere barna i lek.

         Arrangementet var nøytralt med hensyn til politikk og re-

         ligion, slik at vi kunne øve oss i det Aung San Suu Kyi

         uttaler i et intervju med filmskaperen Robert Lieberman:         

        ”We have to learn to live together!”

Ø    25/7: Denne dagen skulle et arrangeres en demonst-

rasjon i Oslo:  ”Fredsdemonstrasjon mot borgerkrig i Burma”.

Denne ble sjølsagt avlyst p.g.a. de grufulle hendingene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

 

Ø    Frivilligdagen 10/9: Salg av vårruller, utdeling av flyers

info om Burma og Den norske Burmakomite.

Burmabandet gjorde en kjempeinnsats på stand og scene.

    

Ø    Halvårsmøte i Frivillighetssentralen 7/10: Steven Thawng

tok over som leder for  ”Burmaforeningen for Gjøvik og

omland”.

 

Ø    Uke 43 > Internasjonal uke: Alice, Johan og Mung  deltok

på den internasjonale festen i Gjøvik barnehage 25/10.

 

Ø    Åpent møte i Frivillighetssentralen.

++++++++++++++++++++++

ÅRSRAPPORT FOR 2010:

  Ø20/1: Årsmøtet

         Ut av Styret: Khin Maung Tun

         Inn:             Nyo Nyo Mar

  Ø23/1: Leder deltok på karensk samling i Bærum baptist-

         menighets lokaler.

         Tema: Hjelpearbeid i regi av Det norske baptist-

         samfunn.

  Ø30/1: Leder deltok på feiringen av MON`s nasjonaldag i

         Røde Kors-huset i Sandvika, Bærum og fikk det

         ærefulle oppdraget å holde en av talene under fei-

         ringen.

        Til stede var bl. a. daglig leder av NBK, Inger Lise

        Husøy, og leder av BNA(N), Bo Thaung.

        Se reportasje på våre websider: www.bgon.info  

   Ø18/2:Vår forening v/leder informerte om den politiske og

        humanitære situasjonen i Burma før valget i okt.

        Arr.: Frivillighetssentralen for Nordre Land/Torpa.

        Se reportasje på våre websider.

  Ø8/3: Kontakt med OA ang. omtale av den forestående

       Oscar-pris-utdelingen, der dokumentaren om  Munke-

       opprøret aug./sept. -07, «Burma VJ», er nominert.

       Vi samarbeidet med distributøren, Mediamente AS v/

       Torstein Nybø, om å få den vist på Gjøvik kino,

       hvilket lykkes.

       Se artikkel/reportasje.

   Ø17/3: Styremøte der kontakt med burmesere på Hamar-

       sida v/Heidi Ekeløf ble etablert.

   Ø24/3: Vår forening deltok under temakveld i Arbeider-

       samfundet, arr. av Norsk-afrikansk forening i Opp-

       land, etter inirtiativ av Frivillighet Norge.

  Ø3/4:Det ble satt opp mini-buss til Oslo i anledning bur-

       mansk nyttårsfeiring.

  Ø26/4: Vår forening bidro med kulturelle innslag på Inter-

        nasjonal fest i kulturhuse t Banken i Lillehammer. Arr.: Frivillightssentralen i Lillehammer og Mesna Rotary.

  Ø26/4: Seminar i Litteraturhuset i Oslo om den politiske sit.

          i Burma foran valget 7/11.

          I panelet: Kjell Magne Bondevik fra Oslosenteret for

          fred og menneskerettigheter, statssekretær i UD,

          Gry Larsen, og Genser, Aung San Suu Kyis advokat

  ØFrancis John, Steven Thawng og Aung Myo Shein del-

 tok på Maihaugenkonferansen 18. og 19. mai.

   ØDen karenske geriljalederen Nerdah Mya gjestet Gjøvik 5.-7. juni og deltok på møter i Gjøvik baptistkirke og i Ar-

beidersamfundet. Se reportasje.

  Ø9/6: En representant fra hver av de fem burmesiske mino-

ritetene i Gjøvik fikk foretrede for Bondevik i Oslosenteret

sammen med leder og tolk. Se reportasje.

  Ø12/6: Sommersamling på Hamar: Burmaforeningen på Hamar blir stiftet. Se reportasje.

  Ø25/8: Leder var til stede under stiftelsen av Oslo Karen baptistmenighet i Holtekilen folkehøyskole i Bærum. Leder hilste fra vår forening.

  Ø1/9: Leder bistod Lian Za Thang med fri advokathjelp, sammen med hans flyktningguide.

   Ø11/9: Frivilligdagen: Jan og Yaw Han organiserte kulturelle innslag av burmesere.

   Ø23/9: Invitasjon av  «Y`s Men`s Club»  på Raufoss. Vi informerte bredt om Burma. Se reportasje.

  Ø13/10: Styremøte

  Ø20/10: Seminar i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ang. valget i Burma 7/11.

   Ø24/10: FN-dagen ble markert i Arbeidersamfundet. De nyankomne uighurene fra Kina underholdt, og Hans Olav Lahlum kåserte om Burma og orienterte om Amnesty International`s  fokusering på politiske fanger i landet.

Se reportasje.

   ØInternasjonal uke, uke 43, i Gjøvik.

  Ø9/11: «Stefanusprisen»  for 2010 ble høytidelig tildelt Victor Biak Lian i Menighetsfakultetets lokaler av høykommisæren for nasjonale minoriteter, OSSE, tidligere utenriksminister Knut Wollebæk. Steven, som er en venn av Victor, var til stede.

   Ø12/11: Victor Biak Lian gjestet Gjøvik baptistmenighet. Se reportasje.

  Ø13/11: Planleggingsmøte ang. førjulsfest hjemme hos Steven: Vi så bruddstykker av DVD-en fra DVB ang.  «Burma`s  Nuclear Ambitions», da gladmeldingen kom om at Aung San Suu Kyi var  blitt satt fri fra husarrest!

  Ø14/11: «Søndag for de forfulgte»  i Gjøvik baptistkirke. Oddny Gumaer fra hjelpeorganisasjonen  «Partners Norge» orienterte om hjelpearbeidet som drives i Kachin-, Karenni-, Karen-, Shan- og Chinstaten.

  Ø8/12: Leder bistod Van Biak Cung med fri advokathjelp.

 

-------------------

2-    VIRKSOMHETSRAPPORT for 2009:
Styremøte 7/1 hos Kyaw Moe (karen)

1-VIRKSOMHETSRAPPORT  for ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” 2007/2008:

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com