menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT

 

ÅRSRAPPORT (25/8 -07 – 31/12 -08)

 VIRKSOMHETSRAPPORT  for ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” 2007/2008:

 25. aug. 2007: ”International Days” i Gjøvik: Markering med STAND i Storgata

Burmesiske kvoteflyktninger, sammen med undertegnede, delte ut INFO-materiell om Burma og vervet støttemedlemmer for Den Norske Burmakomite (NBK) i Oslo. 

26. aug.: Ei dansegruppe av chin deltok under ”Familiedagen” på Eiktunet. 

25. sept.: Stiftelsesmøtet i Frivillighetssentralen, Gjøvik. 40-50 frammøtte.

Gjest: Knut Staring fra NBK.

Kulturelt innslag ved Nah Nea ( mon.)

Styret består av 6 burmesere, likt fordelt mellom kvinner og menn og med alle de fem minoritetene som er representert i Gjøvik kommune (burmaner, mon, chin, karen og kayah) + 3 nordmenn.

Våre to hovedmålsettinger i følge vedtektene er:

  1. Foreningen skal bidra til å spre informasjon om forholdene/utviklingen under militærdiktaturet i Burma og om demokratiseringsbevegelsen.
  2. Foreningen skal også arbeide for å spre kunnskap om burmesisk kultur, historie og tradisjoner for på denne måten å bidra til økt inkludering av burmesiske kvoteflyktninger i distriktet,

 
 

28. sept.: Markering foran Nobels Fredssenter i forbindelse med SAFRAN-revolusjonen (”munkeopprøret”). 2-3000 mennesker til stede og fortettet stemning, med tårer og muntlig aggresjon, med appeller, TV-opptak av DVB og støtteinnsamling.

De 3000 kronene vi hadde fått til oppstart av vår forening,  gikk her med til buss for 48 burmesiske kvoteflyktninger fra Gjøvik og Lillehammer + 3 etniske nordmenn. 

Oktober/november: Undertegnede arrangerte 3 møter med burmesiske kvoteflyktninger fra Lillehammer for å hjelpe dem med å starte opp en lignende støtteforening på Lillehammer, det ene med tolken Thun Thun. 

16. okt.: 1. styremøtet. Dette styret ble valgt: Svein Elvsborg (leder), Myo Aung (nestleder, Arve Sigvartsen/Eh Htoo (kasserere), Jan Røise/Steven No Thwang (sekretærer), Francis John, Tin Tin Myint, og Snow Khaing (styremedlemmer). 

14. nov.: 2. styremøtet. 

Des.: Ei gruppe fra chin deltok på Felleskonserten med folkloredans. 

11. des.: Skoleprosjekt ved Reinsvoll ungdomsskole for ca. 200 9.- og 10.-klassinger.

Ca. 25 burmesiske kvoteflyktninger deltok. De fortalte sine dramatiske historier som tidsvitner og bidrog ellers med sang, spill, dans og servering av burmesisk mat. 

13. des.: Åpent møte i Frivillighetssentralen, Gjøvik.

Gjester: Tidligere politisk fange og nyhetsmedarbeider i Democratic Voice of Burma (DVB), Myo Min Naing, og tolken Thun Thun.

Informasjon til de frammøtte om den politiske og menneskelige situasjonen i Burma. 

2008:                                                                                                                 

16. jan.: 3. styremøtet 

24. jan.: Snow og Nah Eah danset for pensjonistene på  Øverby Helsesportsenter.

                                                                                                                           

”International Days”  i Gjøvik i uke 5:

                                                                    

28. jan.: Burmesiske kvoteflyktninger deltok i et prosjekt i regi av Gjøvik bib. 

30. jan.: ”Burmaforeningen” tok initiativet til forfatterkveld med forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, i samarbeid med Gjøvik bib.

Tema: Færøviks siste bok: ”Buddhas barn, - en reise blant mennesker”, med kulturinnslag av burmesere. 

31. jan.: Burmesere serverte burmesisk mat i foajeen før festforestillingen, danset,spilte og sang. 

13. feb.: 4. styremøtet. 

3. mars: Forfatterkveld med Torbjørn Færøvik på Raufoss: Samme opplegg som  30/1. Samarbeid med Vestre Toten Folkebib. Initiativtaker: ”Burmaforeningen”.

Kulturelle innslag ved burmesere. 

8. mars: Undertegnede overvar foredraget ved Liv Lindeman: ”Kulturell kodeknekking på Sykehuset Innlandet, Reinsvoll. 

13. mars: Undertegnede og inkluderingskonsulenten i Gjøvik kommune, Bjørn Sivesind, deltok på INFOmøtet / idedugnaden om mangfoldsarbeid i kultursektoren, ”Mangfoldsårets muligheter”, på Lillehammer. 

4. april: ”Burmaforeningen” var representert i 1. mai-komiteen i Gjøvik. 

10. april: 5. styremøtet. 

12. april: ”Burmaforeningen” arrangerte tur til Oslo for 30 burmesere fra Gjøvik og Lillehammer.

Buddhistisk minnehøytidlighet i ”Batteriet” for avdøde eksilpolitikere som representerte National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi sitt parti.

Feiring av buddhistisk nyttår i ”Storsalen”. 

17. april: Yaw Han, Naing Aung,Naing Win og Aung Phyoo Oo spilte og sang for pensjonistene på Øverby Helsesportsenter. 

23. april: Åpent møte i Frivillighetssentralen, Gjøvik.

Kåsør: Forfatter og historiker Hans Olav Lahlum, leder av Gjøvik SV.

Tema: ”Burma og burmesere i fortid, nåtid og framtid”. 

27. april: Paroledugnad: ”Burmaforeningen” utgjorde 5 av 10 i dugnadsgjengen. 

1..mai: 14 burmesiske kvoteflyktninger fra Gjøvik og Lillehammer deltok i 1. mai-toget.

De gikk under følgende paroler:

> Stopp folkemordet i Burma!

> 12 år 189 dager i husarrest – Slipp Aung San Suu Kyi fri!                                 

> Kina og Russland har nøkkelen til demokratisk utvikling i Burma!

Internasjonal appell ved undertegnede.

Alice og Freddy Shwe, Naing Win og Aung Phyo Oo underholdt under ”Frokosten” i Arbeidersamfunnet.                                                                                                                                                                                                                                             

Etter 3. mai: Mediekontakt for støtte til innsamlingsaksjonen som ble satt i gang i forbindelse med syklonen NARGIS. 

21. mai: ”Burmaforeningen” arrangerte busstur til Oslo for 30 burmesiske kvoteflyktninger i Gjøvik og Lillehammer i sammenheng med APPELL-TOGET fra ambassade til ambassade: den britiske, den indiske, den franske, den russiske (lukket ikke opp!), USA`s ambassade, UD, den canadiske ambassade og Stortinget.

40 aksjonister gikk under disse parolene:

1.) PLEASE, HELP THE VICTIMS OF THE CYCLONE DISASTER!

2.) 40 % OF THE VICTIMS ARE CHILDREN!

3.) DON`T WAIT FOR PERMISSION!

4.) SAVE OUR PEOPLE!

5.) ACT NOW!

Det ble levert skriv på nevnte steder, vi fikk statssekretær Håkon Guldbrandsen i tale (som reiste til Burma neste dag), DVB intervjuet undertegnede foran UD for sending inn i Burma, og DVB fulgte oss på hele runden og gjorde sine opptak. 

28.mai: 6. styremøtet. 

23. juni:: Internasjonal konferanse om Burmas framtid i Litteratur-huset, Oslo, arrangert av NBK.

Undertegnede deltok aktivt med relevante spørsmål og fikk anledning til å overrekke statssekretær Raymond Johansen en Karen Human Rights-T-skjorte. Teksten på T-skjorta som beskriver de karenske lansbyboernes fortvilte livssituasjon, ble først lest for forsamlingen! 

23. aug.:7. styremøtet, med sosialt samvær og  ”mini-golf-turnering” i Sagvegen 20, Raufoss. 

24. aug.: Kulturelle innslag av ca. 40 burmesiske kvoteflyktninger under Familiedagen på Eiktunet, Øverby. 

1. sept.: En utvalgt delegasjon av burmesiske kvoteflyktninger fikk ”foretrede” for varaordfører Lise Hammerud (Sp), sammen med undertegnede. Burmeserne fikk anledning til å sette ord på de følelsene de har gått med i anledning syklonkatastrofen natt til 3. mai  og tankene de går med når det gjelder situasjonen i hjemlandet.

Tin Tin (burman), Myo Aung (burman), Zaw Win (mon),  Francis John (kayah), Tawk Hmun (chin), Kyaw Moe (karen) og Alice Shwe (karen), 

9. sept.: Undertegnede fikk satt inn et leserinnlegg i OA som kommenterte et reisebrev fra Burma som stod å lese i OA`s  ”MAGASINET”  a 6/9. Leserbrevet kom også opp på NBK sine nettsider  (info@burma.no) og står der fortsatt. 

11. sept.: 8.styremøtet. 

24. sept.: Skoleprosjekt for 180 elever ved  Gjølvik videregående skole. 25 burmesiske kvoteflyktninger deltok + 3 representanter fra DVB + tolken Thun Thun.

DVB kunne dokumentere at 2000 burmesiske offiserer og soldater fra militærjuntaen får opplæring i Russland i moderne våpenbruk, men også opplæring i å spre virus på nettet for å hindre informasjonsstrømmen inn/ut av Burma. 

24. sept.: Åpent møte i Frivillighetssentralen.

Tema: Situasjonen inne i Burma akkurat nå med spesielt fokus på forholdene i områdene som ble rammet av syklonen NARGIS natta til 3. mai., ved de tre gjestene fra DVB og tolken Thun Thun. 

1. okt.: 9. styremøtet.  

10. okt.:Undertegnede fikk rykket inn et leserinnlegg i OA som omtalte ettårsdagen for SAFRAN-revolusjonen  (munkedemonstrasjonene) i Burma i september 2007 og den dårlige mediedekningen av hva som skjer inne i Burma akkurat nå. DVB gav oss 70 % av bildene                                                                                                 

den gangen og har daglige radiosendinger inn i landet. Det produseres TV-innslag også som sendes annenhver dag.

19. okt.: Steven No Thwang og Francis John fra Styret i ”Burmaforeningen”  deltok som bøssebærere under TV-aksjonen Blå Kors 2008. 

22. okt.: Åpent møte i Frivillighetssentralen under ”International Days” for Oppland og Hedmark.

Kåsør: Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (Kr.f.), leder av det internasjonale parlamentarikernettverket ”PD Burma”.

(Uheldigvis var leder av  ”Burmas venner på Stortinget”, Anette Trettebergstuen (Ap),forhindret fra å komme til Gjøvik denne gangen, men ønsket å gjeste oss ved en seinere anledning, kanskje på årsmøtet over nyttår.)

Tolk: Dr. Win Maung.

Til stede: Vel 40 med stort og smått.

Meningsutveksling om den politiske strategien videre, siden opposisjonen er fragmentert og Aung San Suu Kyi og NLD er fullstendig marginalisert.

Representanter fra alle de fem etniske minoritetene i Gjøvik kommune tok ordet og gav til kjenne hva de mente om den politiske situasjonen i landet nå foran det bebudede valget i 2010. Burmesiske kvoteflyktninger fra Lillehammer deltok også i ordskiftet.

Kulturelle innslag ved burmesere.

                                                                                                                             

5. nov.: 10. styremøtet. 

I styremøtet 5/11 ble det bestemt å ta opp en sak som kom fram under åpent møte 22/10: De seks burmeserne som fikk livstidsdom for å organisere 1. mai-tog 1/5 -07 i Rangoon. Det ble forfattet et skriv som ble stilet til LO, lokal avdeling. I skrivet vil vi også vite om LO, internasjonal avd. har fulgt opp  ”Boikott av Burma” av 5/11 2007. 

7. og 8. nov.: Kurs i organisasjonskunnskap for innvandrere.

Fra   ” Burmaforeningen” `s styre  deltok: Steven No Thwang og Francis John. 

11. nov.: Kurs i organisasjonsregnskap.

Fra ”Burmaforeningen” `s styre deltok: Myo Aung og Jan Røise. 

21. nov.: Møte i T-shirt-komiteen hos Zaw Win (Komiteen skal bli enig om mønsteret på ei T-skjorte med Aung San Suu Kyi som skal produseres og trolig bæres i 1. mai-toget 1/5 -09!). 

11. des.: ”Kulturmix”: Naing Win, Aung Phyo Oo, Yaw Han, Ma Te og Kri Hea  spilte og sang i Rådhuset under juleavslutningen for kommunestyremedlemmene i Gjøvikkommune. 

Francis John har fått kjøreopplæring (mer enn 10 ganger) av Jan Røise. 

Det har vært jevnlig personlig kontakt helt opp på regjerings- / departementsnivå ved utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim og statssekretærene Raymond Johansen og Håkon Guldbrandsen. 

Lokalavisa, OA, må sies å ha vært pågående og flink til å følge opp foreningens arbeid, sjøl om det er blitt brukt lite trykkfarge på oss det siste halve året!

På vegne av Styret, 

                                Svein Elvsborg, leder av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”

 

 

  

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com