menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT

 

VIRKSOMHETSRAPPORT for 2009:
Styremøte 7/1 hos Kyaw Moe (karen)

ÅRSMØTET 28/1 i Frivillighetssentralen

Mini-skoleoprosjekt ved Lena videregående skole 17/2: Steven Nothwang, Myo Aung, Nyo Nyo, Kyaw Moe og undertegnede presenterte for elevene den menneskelige og politiske situasjonen i dagens Burma.

Kontakt OA ang. nyopprettede websider

POLITISK FORUM, 1. runde, i Frivillighetssentralen 25/2, med Shwe Thway (BNA(N) og Kyaw Moe (karen) som innledere og med dr. Win Maung som tolk

4/3: Møte i 1. mai-komiteen

4/3: møte i redaksjonskomiteen for de nyopprettede websidene

Styremøte hos Tin Tin Myint (burman) 25/3

Åpent møte i Frivillighetssentralen 22/4 med stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap), leder av venneforeningen for demokratisk utvikling i Burma på Stortinget og ordfører i Gjøvik kommune, Bjørn Iddberg, som gjester

1. mai-konsert i Gjøvikhallen med bl. a. det burmesiske bandet ” Brothers of Rythm”

1. mai i Oslo: Leder i dialog med BNA(N)

13/5: POLITISK FORUM, 2. runde: Innledere: Myo Aung (burman) og Salai Ceu Mang (chin). Tolk: Win Maung.

Forberedelsesmøte før dialogmøte med utviklingsminister Erik Solheim og representanter i ”Seksjon for Asia og Oceania”, UD.
Møtet ble holdt hos Steven No Thawng (chin) 20/5.

Dialogmøte i Utviklingsdepartementet og UD 27/5: 12 burmesere fra Gjøvik og Lillehammer, 6 kvinner og 6 menn, overleverte et dokument fra ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” der det fokuseres på 10 saker som delegatene har vektlagt.

1. planleggingsmøtet for SOMMERKONSERTEN (14/8) i Gjøvik bibliotek 25/6: Samarbeid mellom Norsk-afrikansk forening i Oppland, Serbisk forening på Lillehammer, Tove Bergum og vår forening

Markering foran Stortinget i anledning Aung San Suu Kyis 64- årsdag/rettssaken mot henne, arrangert av NBK og BNA(N)

2. planleggingsmøte ang. SOMMERKONSERTEN på Lillehammer 9/7

3. planleggingsmøte ang. SOMMERKONSERTEN på Dokka 3/8

Dialogmøte med Khin Maung Tun 3/8

SOMMERKONSERTEN på Lillehammer 14/8

Markering av Aung San Suu Kyis 64-årsdag og rettssaken mot henne i Gjøvik baptistmenighet 16/8

Styremøte hos Khin Maung Tun 26/8

Evaluering av SOMMERKONSERTEN 28/8

Møte i plangruppa ang. oppstart av en mannsforening blant innvandrere 2/9

Møte i redaksjonskomiteen 8/9

STAND i Storgata i anledning Frivilligdagen 12/9, med kulturelle innslag fra scenen av seks burmesiske ungdommer. De sju politiske partiene på Stortinget ble stilt følgende spørsmål:

Styremøte hos Zaw Win (mon) 30/9

Humanetisk Forbund i Oppland arrangerte møte om menneskerettighetene på ”Mølla” 15/9. Førsteamanuensis Tore Lindholm foreleste. Myo Aung, Steven No Thawng og leder var til stede.

Nominasjonsmøte 17/9 på Lillehammer for valg av fire kandidater fra Oppland til KIM. Den iranske kvinnen Manijiah Agdam ble valgt som kandidat fra vår forening.

Visning av dokumentaren BURMA VJ i Gjøvik kino 7/10. Før visningen var det kulturelle innslag ved Naing Win, Yaw Han og Tin Tin Myint. Etter visningen var det anledning til å stille spørsmål til hovedaktøren bak filmen, ”Joshua”.

12/10 ble det arrangert ”Internasjonal fest” i Gjøvik barnehage. Mu Law Eh, Paw Ney Thaw, Kri Hea og Tin Tin Myint bidro med kulturelle innslag.

18/10: TV-aksjonen 2009: Steven No Thawng, Paw Ney Thaw, Kyaw Moe og Nyo Nyo Mar gikk med innsamlingsbøsser i Hunndalen.

Seminar på Radisson SAS Airport Gardermoen 23.-24. okt. Seminaret handlet om frivillige organisasjoner og integrering: ”FrivillighetNorge”. Zaw Win, Tin Tin Myint og Naing Win deltok fra vår forening.

Uke 44: Internajonal uke: 27/10: Myo Aung, Steven No Thawng, Kyaw Moe og leder møtte opp og hørte Manijeh Aghdam og John Mawa fortelle om sine positive og negative opplevelser fra tida som nyankomne flyktninger til Norge/Gjøvik. Det var spesielt forhold rundt barn og ungdom de ville dele med representantene i Gjøvik kommunestyre og til de andre innbudte.
”Mjøspromenaden”, en oppfølging av ”Til topps!”, ble arrangert samme kveld.

29/10: Nytt møte i ”Mannsforeningen”, denne gangen med

Informasjon om hjelpeorganisasjonen FORUT.

Styremøte hos Francis John (kayah) 31/10

> 3/11: ”Internasjonalt råd i Gjøvik”: Kommunestyret ved ordfører

Bjørn Iddberg har vedtatt at det skal opprettes ”Internasjonalt råd i

Gjøvik”. Ordføreren ledet sjøl det første planmøtet. Undertegnede,

Mu Mu Aye Kyan, Nyo Nyo Mar, Kyaw Moe, Steven No Thawng, Yaw

Han, Naing Win møtte fra ”Burmaforeningen”. De to sistnevnte

bidro med et kulturelt innslag.


4/11: POLITISK FORUM, 3. runde, med Francis John og Zaw Win som innledere og med Min Min Oo fra BNA(N) som ”gjesteforeleser”.
Tema: Den politiske og menneskelige situasjonen i Burma før valget i 2010. Hvilke scenarier kan vi forestille oss?

Mu Mu Aye Kyan, Francis John, Nyo Nyo Mar og Steven No Thawng er ”Burmaforeningen” `s kandidater til ”Internasjonalt råd i Gjøvik”.

14/12: Samarbeidsmøte med ”Norsk-afrikansk forening i Oppland” i anledning førjulsfesten 17/12 (i Gjøvik bib.)

> Førjulsfest sammen med ”Norsk-Afrikansk forening i Oppland” i

Gjøvikhallen 17. desember, med besøk av Dokka barnekor, med

kulturelle innslag av burmesere og afrikanere og med servering av

burmesisk og afrikansk mat.

19/12: Karenere i Gjøvik innbyr karenere i Østlandsområdet til jule-
feiring i Arbeidersamfunnet, Gjøvik.


20/12: Karenere i Gjøvik innbyr karenere i Østlandsområdet og bur-
mesere i Gjøvik kommune til nyttårsfest i Arbeidersamfunnet.

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com