menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 
Arrangement

FRIVILLIGDAGEN 12/9 -09

 ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” stilte med STAND i Storgata sammen med innpå 60 frivillige organisasjoner.Alle de politiske partiene var representerte dagen før stortingsvalget.

Vår STAND var ”prydet” av portrett av Demokratiseringsbevegelens eneste håp, Daw Aung San Suu Kyi, NLD`s banner, ”Det demokratiske Burma” sitt flagg og bilder fra motstandskampen.

Det ble delt ut informasjonsmateriell, og det var anledning til å støtte den internasjonale underskriftskampanjen for Aung San Suu Kyis frisettelse av husarrest som denne dagen var oppe i 13 år og 322 dager!

Som en kuriositet kunne man få navnet sitt skrevet på burmansk.

 Nyo Nyo hadde nok en gang laget burmesiske vårruller. De falt i smak hos dem som stanset opp ved vår STAND og gikk unna etter hvert ”som varmt hvetebrød”!

Seks burmesiske ungdommer underholdt:

Mu Law Eh og Paw Ney Thaw sang med Yaw Han som akkompagnør. Jentene tok seg nydelig ut i sine stilige kjoler!

Yaw Han akkompagnerte også Naing Win og Min Khai, mens J K Kam betjente sin egen gitar. De to sistnevnte hadde tatt turen enkoms fra Dokka for å bidra til å gi nordmenn et positivt inn-

trykk av burmesiske kvoteflyktninger.

Undertegnede konfronterte de politiske partiene som er representerte på Stortinget, med nærgående spørsmål angående den politiske situasjonen i Burma. Spørsmålene ble gitt skriftlig, og vi forventer skriftlige svar innen rimelig tid! Svarene vil bli lagt ut på våre websider!

Disse fem spørsmålene er blitt stilt:

1.)          Hvilke initiativ vil partiet _______________ ta i regjeringsposisjon overfor militærjuntaen i Burma?

2.)          Dersom partiet __________________ får finansministeren, vil du da gå for at hun/han blindt følger Etikkrådet sine anbefalinger når det gjelder investeringene til

          Statens Pensjonsfond, Utland,       

          eller ha en gjennomgang av

          tvilstilfelle sammen med rådet?

(LO har rettet søkelyset mot investeringene til det sør-koreanske selskapet Dawoo og det franske oljeselskapet Total som driver virksomhet inne i Burma. LO refser Regjeringen for disse disposisjonene av fondet fordi det er dokumentert store og klare overgrep mot befolkningen i disse områdene. Finansminister Kristin Halvorsen overlot til Etikkrådet å avgjøre om S. P. U. skulle trekke seg ut av disse foretakene. Rådet sa OK, og ministeren sa da også OK! I en lignende sak som gjaldt et israelsk selskap, tok ministeren avgjørelsen og meddelte dette i mediene, altså en selektiv avgjørelse!)

3.)          Norges utenriksminister sitter nå som medlem i FN`s

Menneskerettighetsråd, sammen med representanter bl. a. fra Kina og Russland. Kina og Russland er som bekjent faste medlemmer i Sikkerhetsrådet.

Vil partiet __________________ i regjeringsposisjon bruke denne muligheten til å konfrontere Kinas og Russlands representanter i Rådet om følgene av deres gjentatte BU-SHI og NJET i Sikkerhetsrådet når det gjelder initiativ for å lette mennekerettssituajonen i Burma?

4.)          Vil partiet __________________ ta initiativ for å få satt

Fredsprisvinneren i 1991, Aung San Suu Kyi, fri fra husarrest? (12/9 -09: 13 år 322 dager)

Hva galt har hun gjort? (Hun vant det legale valget i 1990 med nesten 83 % av stemmene og fikk flertall i alle etniske områder bortsett fra ett!)

5.)          Vil partiet ________________ støtte et initiativ om å få

stilt militærjuntaen i Burma for The International Crime Court, ICC, i Haag for ”Crime against humanity”?

(Det er spesielt I Øst-Burma de omfattende overgrepene mot befolkningen skjer.)

  ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” sier seg meget godt fornøyd med deltagelsen på ”FRIVILLIGDAGEN og gir stor ros til Styret i Frivillighetssentralen for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet!

Svein Elvsborg

 

 

  

 

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com