menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

Vaksine mot svineinfluensa – flyktninger 
 

I begynnelsen av vaksineringsperioden kontaktet kommunelege Olav Brunborg meg og uttrykte bekymring over at få flyktninger/innvandrere møtte opp til vaksinering. 
 

Jeg sendte da – og hver uke senere - en forenklet versjon av annonsen i avisene til leder av Burmaforeningen, leder av Norsk-Afrikansk forening, alle medlemmer i mannskafeen ”Verdens menn”, alle deltakere på turen til Galdhøpiggen i sommer, og mange personer jeg forøvrig har e-postadresse til. Jeg pratet også med noen personer som er sentrale i sitt miljø. Jeg tok også opp vaksinasjonen på et møte i mannskafeen.  
 

Burmaforeningen og Norsk-Afrikansk forening spredte informasjonen både muntlig og skriftlig til sine medlemmer. Burmaforeningen la ut orientering om vaksinen på sin hjemmeside – oversatt til burmesisk.  
 

Jeg tok også kontakt med Røde Kors, som spredte informasjonen via sine kanaler.  
 

Flyktningtjenesten/NAV, og Læringssenteret, ble også oppfordret av helsetjenesten til å hjelpe med å spre informasjon. 
 

Helsesøstertjenesten har nå gitt tilbakemelding om at antallet flyktninger som møter opp til vaksine har økt betraktelig. Det var blitt litt ”etterslep” av risikogrupper og barn/unge som ikke hadde møtt opp til det tidspunkt som var satt opp for disse – det ble åpnet for at de kunne tas i etterkant. 
 

Svært mange flyktninger leser ikke norske aviser – i hvert fall ikke før de har bodd her flere år. Jeg fikk mange tilbakemeldinger fra flyktninger som hadde sett annonsen om at de ikke forsto den.

Alt for mange flyktninger har fortsatt ingen, eller minimal, kontakt med norske, og får derfor heller ikke med seg informasjon via aktuelle samtaletema i dagliglivet. 
 

Jeg mener denne saken viser at det nå  er bygd opp et nettverk i kommunen som når fram til mange flyktninger, og som fungerer tålelig bra. Jeg tror at et viktig grunnlag for å nå fram med informasjon er at nettverket hele vegen bygger på gjensidig tillit. 
 

Gjøvik, 18.12.09 
Bjørn Sivesind

Inkluderingskons. 

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com