menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

OM Å SE SANNHETEN I ØYNENE
 


Det er naivt å tro at Demokratiseringsbevegelsen kan vinne fram i Burma. For å si det med rene ord: Burma er i virkeligheten allerede en vasallstat under Kina, både økonomisk, politisk og militært. 500 000 kinesere danner alt nå en slags middelklasse i Burma og innehar tunge posisjoner i burmesisk næringsliv.
Den populære sangen i kampen for å kaste av seg det britiske koloniåket, ”A hardship for the British, an opportunity for the Burmese” , kan nå vris til: ”A hardship for the Burmese, an opportunity for the Chinese”.
I juni fikk juntaens generaler den røde løperen rullet ut for den kinesiske statsministeren Wen Jiabao i den nye hovedstaden Naypyidaw. I en kunngjøring av 8. juni, i følge opposisjonsavisa ”Irrawaddy News” i Thailand, uttalte Burmas sterke mann, general Than Shwe, at de to landene har etablert ”a strategic relationship” som i klartekst vil si at landene i framtida vil arbeide tett i politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige spørsmål.
Dagen etter kunne juntaens organ ”New Light of Myanmar” rapportere at China National Petroleum Corporation (CNPC) hadde begynt arbeidet med å legge en 800 km lang olje-/gassledning fra Arakanstaten vest i landet som skal linkes til det alt eksisterende ledningsnettet.
I rapporten ”China in Burma” for 2008 skriver ”EarthRights International” med base i Washington at hele 16 kinesiske oljeselskap er etablert i Burma. Norges Pensjonsfond/Utland har invistert milliarder i kinesiske oljeselskap.
Burmas militære styrker teller ca. 450.000 soldater. Både flyvåpen og marine er sterkt oppgradert de siste tiårene ved hjelp av Kina og Russland. Således ble flyvåpenet nylig forsterket med 50 K-8 Karakorum jetjagere fra nettopp Kina.
Juntaens pakt med Kina bunner ikke i frykt for ytre fiender, men kommer som et resultat av deres avvisning av etniske grupper og demokratisk opposisjon.
Kina er ikke interessert i å fremme menneskerettigheter i verden, ikke i Nord-Korea, ikke i Sudan – og slett ikke i Burma. Argumentasjonen i Sikkerhetsrådet er fortsatt: ”Non-interference in other countries` internal affairs”. Forståelig nok, Det kinesiske kommunistpartiets medlemmer vil sjølsagt ikke slå beina unna seg sjøl.
Al Jazeera viste en dokumentar i mai der det ble avdekket at Burma har innledet et samarbeid om utvikling av atomvåpenteknologi med Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea). Det framkom også at russiske teknikere med spisskompetanse på området er involverte. Opplysningene er innhentet av en burmesisk offiser som har hoppet av, og som har deltatt i dette samarbeidet.
Det norske arbeiderparti, ved sin partisekretær Raymond Johansen, har kommet til enighet med Det kinesiske kommunistparti om faste, konkrete møter. At menneskerettigheter står langt oppe på saklista, betviler vi sterkt. På norsk/kinesisk regjeringshold er det sjølsagt snakk om realpolitikk, om å legge forholdene til rette for BUSINESS, sukra med kulturutveksling, og da lukker man dessverre øynene for Demokratiseringsbevegelsens heroiske motstandskamp og de etniske minoritetenes blodige offer. Man toer sine hender ved å gi noen hundre millioner kroner pr. år til syklonoffer og til hjelpeorganisasjoner som gjennom sine fotfolk gjør en heltmodig innsats for å bøte på det som normalt skulle være de styrendes ansvar; det blir som skuebrød å regne.
Den eneste muligheten for å endre dette pessimistiske framtidsscenario sett med demokratiske briller, må være at det ut av folkedypet utløses en lavine av rettferdig vrede, slik vi så det i opptakene i den oscarnominerte dokumentaren om ”Munkeopprøret”, ”BURMA VJ”. Den karenske geriljalederen Nerdah Mya gav uttrykk for det samme under sitt gjøvikbesøk 6. juni. Hans utsagn om det forestående valget i Burma deler nok de fleste burmesere: ”I fear the worst, but I hope for the best.”
Begrepene demokrati/demokratisk må i forkant defineres klart og entydig. Vi frykter således for at fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi er blitt tatt til inntekt for politiske krefter som slett ikke er demokratiske. Det er et ideelt opplegg for militærjuntaen: Til alle tider har despoter greid å holde på makta ved å gå for strategien ”splitt og hersk”.

Politisk memorandum i forkant av valget i Burma 7/11 2010 fra ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” ved Svein Elvsborg, leder
(www.bgon.info)

 

++++++++++ 

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com