menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

NARRESPILL OM BURMA 

11/11 -08, på 90-årsdagen for fredsslutningen i Versailles etter 1. verdenskrig, arrangerte FN-sambandet i Norge det årlige FN-rollespillet med 62 elever fra Raufoss ungdomsskole, Gjøvik videregående skole, Gran ungdomsskole og Hadeland videregående skole, avd. Roa, i kommunestyresalen i Gjøvik.

I år var temaet Burma, i fjor Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea). I denne sammenhengen brukes naturlig nok Myanmar som navnet på landet, et ”påfunn” av militærjuntaen.)

Elevene får tildelt roller ved å være delegater fra landene som sitter i Sikkerhetsrådet, en meget konstruktiv vinkling for å lære elevene hvordan vedtak fattes/torpederes etter forhandlinger, diplomati, lobbyvirksomhet, kompromisser, dissenser, konspirasjonskonstellasjoner etc.

Sjøl om resultatet er gitt på forhånd, er det meget positivt og lærerikt for elevene å oppleve FN`s tilkortkommenhet overfor stater der en liten maktelite holder sitt jerngrep om befolkningen og fratar dem alle menneskelige rettigheter.

I virkelighetens verden forholder det seg slik når det gjelder Burma:

> Folkeavstemningen 10.mai i år om den nye grunnloven som sikrer juntaen makta for all framtid, var en ren farse. Syklonen ”Nargis” feide inn fra Bengal-bukta natt til 3.mai,men like fullt skulle avstemningen gjennomføres. FN`s generalsekretær heiv seg på telefonen og ringte juntaen for å tilby bistand. Ban Ki-moon uttalte til mediene: ”Jeg ringer gang på gang, men ingen tar telefonen!”

> Resultatet av det bebudede valget i 2010 er gitt! Verken fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi eller hennes parti National League for Democracy får delta,til tross for at det oppnådde nesten 93 % av stemmene ved forrige valg i 1990. Juntaen firer ikke en tomme på sine maktposisjoner, forståelig nok, for da slår de sjølsagt beina unna seg sjøl.

> Tomas Ojea Quintana, FN`s spesialrapportør på menneskerettigheter i Burma, uttaler kategorisk: Det må på plass en firestegs plan for å forbedre menneskerettssituasjonen før militærjuntaen gjennomfører valget!

Sjølsagt snakker han for døve ører!

  • FN`s utsending til Burma, nigerianeren Ibrahim Gambari, gjøres til en marionettefigur av juntaen, og Aung San Suu Kyi har fullstendig mistet troen på at han skal kunne oppnå å få til en dialog mellom partene.
  • I januar 2007 sa russerne ”NJET!” og kineserne ”BU-SHI!” i Sikkerhetsrådet! Avstemningen gjaldt ytterligere sanksjoner overfor militærdiktaturet i Burma. Grunnen ligger vidåpen i dagen: Både Russland, Kina, India og andre naboland er ”sultne” på ressursene i dette rike, naturskjønne landet. De ønsker intet maktskifte. De foretrekker status quo! Ca. 500.000 kinesere befinner seg innenfor Burmas grenser. Kinesere sitter i tunge posisjoner i næringslivet.

EarthRights International melder 13/11 -08: ”The increasing involvement of Chinese Multinational Corporations in Burma`s Hydropower, Oil and Natural Gas, and Mining Sectors, is the most comprehensive survey on Chinese investment in Burma to date and identifies 69 Chinese MNCs involved in 90 completed, current and planned projects in the hydropower and extractive sectors in Burma.”

Russland gir opplæring i moderne våpenbruk og i strategier for å hindre dataflyt av informasjon om hva som egentlig skjer av overgrep overfor befolkningen. ASEAN-landene forholder seg også forholdsvis passive, sjøl om det kom enkelte konstruktive utspill i etterkant av munkedemonstrasjonene i aug./sept. -07.

  • Miguel d`Esoto Brockmann, tidligere utenriksminister i Nicaragua, sitter nå som president og ordstyrer i FN`s generalforsamling. USA, Storbritannia og Frankrike vil presse militærjuntaen hardere og vil ta konflikten opp i FN`s organer. ”The Irrawaddy”, ei burmesisk eksilavis i Thailand, skriver: ”Brockmann has made it clear that he holds an anti-US agenda at the UN, which will make things difficult for the pro-Burmese democracy lobby at the UN.” Det kan føyes til at Nicaragua er det eneste landet i verden, foruten Russland, som har anerkjent Sør-Ossetia.
  • Til slutt noen eksempler på juntaens reaksjoner overfor meningsytringer om menneskelige rettigheter:
  • 14 aktivister under munkeopprøret har fått 65 års fengsel hver
  • Bloggeren Nay Phone Latt må sone 20 år for å ha gitt INFO om ”what`s going on inside Burma” under munkeopprøret sist høst.
  • 6 burmesere som forsøkte å organisere 1. mai-tog 1/5 -07 i Rangoon, har fått livstidsdom!
  • Den siste saken følges spesielt opp av ”Burmaforeningen” gjennom LO/internasjonal avd. Vi håper og tror at ”solidaritet over landegrensene” er mer enn honnørord i 1. mai-appeller!

Gis det da ikke noe håp for dette kuede folket?

Stortingsrepresentanten Hans Olav Syversen, leder av det internasjonale parlamentarikernettverket ”PD Burma”, kåserte om situasjonen i Burma i vår forening 22. okt. Til tross for mange negative trekk er han optimist med tanke på framtida. Han mener at det bare er snakk om tid før juntaen må slippe opp jerngrepet, men forandringen må komme innenfra Burma. Da kan vi spørre oss: På hvilken måte? Ved mytteri og opprør i den burmesiske hæren på ca. 450.000 mann, med et stort antall kidnappede barnesoldater, eller ved nye munkeopprør der soldatene deserterer?

Timo Kivimäki, seniorforsker ved Universitetet i København, har fått i oppdrag av EU å finne ut hva som skjer i Burma. Konklusjonene hans står å lese i Dagens Næringsliv av 29. sept. 2007. Ett scenario er at regimet går inn i trepartiforhandlinger med de demokratiske kreftene og lederne for de ulike etniske gruppene, slik at både demokratiseringsspørsmålet og de etniske konfliktene blir løst samtidig, men han tror ikke dette er mulig uten hjelp utenfra.

”Det er her det blir interessant for Norge, som supermakt i fredsmegling,” hevder han. ”Slike forhandlinger kunne for eksempel skje på norsk jord!” Og han fortsetter sine vyer:

”Det finnes også andre muligheter, for eksempel å koble inn Finlands tidligere president Martti Ahtisaari.

Uansett kan det raskt bli slik at å be om hjelp utenfra, er regimets eneste måte å passivisere demonstranter på. Det vil forplikte juntaen og vise at regimet mener alvor.

Føres slike forhandlinger frem til en avtale, må den understøttes av massiv bistand, som viser folket at det faktisk skjer noe,” uttaler Kivimâki.

Måtte det være så vel!

I ”Politisk forum” i ”Burmaforeningen” vil vi holde oss løpende orientert om hva som skjer i Burma. Her er alle som er genuint opptatte av det burmesiske folkets skjebne, hjertelig velkommen!

Du kan holde deg oppdatert om situasjonen i Burma, bl. a. ved å studere nettsidene til Den norske Burmakomite (www.burma.no), Democratic Voice of Burma (www.dvb.no), Karen Human Rights Group www.khrg.org), Chin Human Rights Organization (www.chro.org),etc. 
 

Svein Elvsborg, leder av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”

--------------------

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com