menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

Om å reise til Burma -- 

Reiseartikkelen om Burma i Magasinet sist lørdag (sept. -08) ble lest med stor interesse. (De burmesiske kvoteflyktningene i Gjøvik bruker, forståelig nok, ikke militærjuntaens kunstige Myanmar!).

Vi i ”Burmaforeningen” er forpliktet, i det vi er lojale overfor Den Norske Burmakomiteens vedtekter, til å se med skepsis på turisme til Burma. Men selv fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi og hennes politiske parti National League for Democracy sier OK til ”bevisst turisme”, slik at minst mulig av pengene turistene legger igjen etter seg, ikke havner i lommene til juntaens folk. Således var artikkelen både interessant og informativ!

Allikevel kan det være greit å supplere ved å fortelle litt om hva som daglig skjer i de områdene hvor turister ikke får adgang:

Det finnes knapt ord i det norske vokabularet for å beskrive de lidelsene militærjuntaen påfører sivilbefolkningen i Burma, særlig i Karen-staten i øst og i Chin-staten i vest!

I år er det 60 år siden karenerne tok opp kampen for frihet innenfor en føderasjon av stater, den lengstvarende frihetskampen i moderne tid!

Langt over 3.000 landsbyer er slettet, nedbrent og minelagt de siste årene, med de ufattelige menneskelige lidelser dette har påført landsbyboerne (dokumentert av flyfoto og Karen Human Rights Group). Ca. 570.000 karenske flyktninger befinner seg i flyktningleire over grensa i Thailand, og heller ikke her er de trygge: Thailandske myndigheter tillater burmesiske soldater fra juntaen å raide inn i disse leirene og ta med seg folk til en grusom skjebne! Det er også et stort antall internt fordrevne karenere i Burma, bl. a. i sør der syklonen NARGIS slo inn.

Voldtekt brukes som bevisst krigsstrategi. Voldtektsofrene kan f. eks. få bryster og ører skåret av før de slås i hjel! Dette skjer for å spre frykt og dermed få karenerne som har bodd i delen av Burma i uminnelige tider, til å bryte opp fra fedrenes jord.

I vest, på grensa til India og Bangladesh, ligger Chin-staten. Denne etniske minoriteten på ca. 1,5 mill. kom nordfra, fra Tibet, for over 1000 år siden. 80-90 % av chin er kristne, i hovedsak baptister. De har også sin menneskerettighetsgruppe, Chin Human Rights Group, som dokumenterer

overgrep mot befolkningen i denne delen av Burma.

Jeg siterer: ”An increasing number of Chin victims are migrating, leaving their places towards the Indian-Burma border in search of food and security. “If this famine continues for the next three years, our land will be completely deserted and empty. We need your immediate actions,” said  Rev. M. Thawng Kam, General Secretary of Zomi Baptist Convention.”

Jeg har til dags dato ikke sett ett innslag i mediene om dette folkets skjebne før i siste uke, da situasjonen der ble beskrevet av NBK som prekær, med stor barnedødelighet og invasjon av rotter som spiser opp risavlingene. Bevisst påført?!

Folket i Chin-staten fordrives bevisst fra sitt landområde av militærjuntaen på en kynisk, systematisk måte.  Her er det helt klart snakk om ”religious persecution” og ”ethnic cleansing”, uten at noen tilsynelatende hever røsten og taler deres sak!

De burmesiske kvoteflyktningene i Gjøvik (76) er tidsvitner om de grusomhetene som sivilbefolkningen utsettes for av militærregimet! Lytt til dem! De representerer de etniske minoritetene, foruten karen og chin, mon, kayah og burmaner. Burmanerne utgjør majoriteten (ca. 65 %) av Burmas befolkning på ca. 55 mill., karenerne  ca. 7mill. og mon ca. 4 mill.

Jeg vil oppfordre interesserte å møte opp i Frivillighetssentralen 24. september! Da kommer to representanter fra Democratic Voice of Burma med tolk. DVB gav utenverdenen 70 % av bildene under munkedemonstrasjonene sist høst! De har kontakter inne i Burma og kan gi dere siste nytt om situasjonen! 

Svein Elvsborg, leder av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”

 ---------------------------------------

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com