menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

Burma(Myanmar)

Oppdatering av situasjonen i nordlige delen av Karen-land: 

 


Etter at militærjuntaen flyttet hovedstaden fra Rangoon nordover til Pyinmana, har den burmesiske hæren fortsatt sin offensiv mot landdistriktene i den nordlige delen av Karen-land. Mange uskyldige landsbyboere, menn, kvinner og barn, er blitt drept.Innbyggerne i landsbyene blir tvunget til å arbeide som bærere, må utføre tvangsarbeid på veier, rydde områder for landminer etc.

Folk i disse distriktene lever under umenneskelige forhold, uten å kunne gjøre noe som helst for å gi seg selv og familien sin et bedre liv!

Noen landsbyboere flykter over grensa til Thailand hvor de må bo på ubestemt tid i flyktningleire. Det er ikke tillatt å bevege seg utenfor disse leirene, og burmesiske soldater raider leirene uten at de thailandske myndigheter griper inn.

Andre landsbyboere forblir i Karen-land og må gjømme seg i jungelen. De lever et utrolig tøft liv, med fare for å bli angrepet hver tid som helst!

SPDC, det vil si militærjuntaens råd for fred og utvikling, er på offensiven både i byene og landdistriktene, og de arresterer,torturerer eller dreper alle som opponerer mot regimet De lever med frykten over seg hele tiden.

Her er noen eksempler på overgrep mot befolkningen i etniske områder, spesielt i Karen-land: 
 

> Overgrep kan være tvangsarbeid, tvangsflytting av enkeltpersoner, familier og hele landsbybefolkninger, konfiskering av landområder, ødeleggelse av dyrket mark, seksuell vold, voldtekter som krigsstrategi,

avsviing av avlinger, nedbrenning av kirker, ja, hele landsbyer, utpressing

av eiendom, tortur og dreping eller rettere sagt: nedslakting av alle lands-

byboerne som ikke greier å flykte inn i jungelen! 
 

> Selv barn under 15 år blir tvunget til å bære ting som er tyngre enn deres egen vekt. 
 

> Eldre kvinner og gravide kvinner blir tvunget til å bære tunge bører med ris og bambus for juntaens militærtropper. 
 
 

Siden begynnelsen av året 2006 har militærjuntaens offensiv mot områder nord i Karen-land fortsatt med uforminsket styrke med den følge at tusener av mennesker i disse områdene opplever en katastrofal mangel på alt! Militærdiktaturet fører den politikken for å fordrive befolkningen fra disse områdene, med de ufattelige menneskelige lidelsene som følge av det!

Per dags dato er 51.000 innbyggere tvunget til å forlate sine hjemsteder i Nyaunglibin, Mutraw og Toungoo nord i Karen-land.

Hittil i 2007 er 370 landsbyboere drept, menn, kvinner og barn. 
 

Her er en oversikt over fordrevne innbyggere i Øst-Burma 1997-2006:

Shan-land: over 300.000   

Karen-land: over 100.000 

Karenni-land: 80.000

Mon-land: over 41.000 
Oppdemmingen av elva Salween vil tvinge 73.000 mennesker til å flytte fra sine hjemsteder.  

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com