menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Artikler

Endelig nye toner fra Burma?

elig nye toner fra Burma?

KJELL MAGNE BONDEVIK

Støttemarkering for Burma foran Nobels Fredssenter i Oslo september 2007. ARKIVFOTO: SHAHRIAR NOURI

 Dialog. La oss håpe det kan bety en god nyhet når juntaen i Burma sier den er åpen for politiske samtaler med USA, slik Aftenposten fremholder på lederplass 29. mars. Men det avgjørende er ikke samtaler med USA, men hvorvidt juntaen er villig til en reell dialog med Burmas demokratibevegelse.
Det internasjonale samfunns politikk overfor militærdiktaturet har ikke har gitt resultater.
Dette skyldes at verdenssamfunnet er splittet mellom Vestens sanksjoner og Asias såkalte «konstruktive engasjementspolitikk». Det er derfor absolutt på sin plass å vurdere virkemidlene. Men dette bør skje samordnet mellom hovedaktører som FN, USA, EU, Kina, India og ASEAN, noe jeg på vegne av Oslosenteret tidligere har anmodet FNs generalsekretær om å ta initiativ til.
Hovav.
Kan USA komme i en samtaleposisjon med juntaen, kan det være innledningen til noe nytt. Men hvorvidt en slik prosess kan lede frem til en reell endring, vil særlig vise seg i forhold til noen hovedkrav som det er bred internasjonal enighet om: Frigivelse av alle politiske fanger, inklusiv Aung San Suu Kyi. Dialog med demokratibevegelsen og de etniske gruppene, blant annet om revisjon av konstitusjonen. Avholdelse av valg på et rettferdig grunnlag.

Når Aftenposten skriver at det er en stor utfordring å sørge for at neste års valg «blir noe mer enn en propagandaforestilling», er det mildest talt et understatement.
Juntaen akter å avholde dette valget på grunnlag av en konstitusjon som er kommet i stand på udemokratisk vis, og som blant annet utelukker kandidater som er eller har vært gift med en utlending. Slik ekskluderer de effektivt den innesperrede Nobelpris-vinner Aung San Suu Kyi fra å delta i valget.
Udatiske forhold.
Hvis USA kommer i en samtaleposisjon med juntaen regner jeg med at de vil fremholde det uakseptable i dette og andre udemokratiske forhold.

-----------------------------------------

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com