menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Kultur

En arena for integrering ----- 

 

Kvinnegruppa i Oppland Røde Kors har engasjert seg meget positivt på Gjøvik, med økonomisk støtte fra Gjøvik kommune. Tiltakene er kommet i stand gjennom ”Flyktningguiden”, satsningsområder for å skape inkludering/integrering innen innvandrergrupper.

Ukentlig samles kvinner fra ulike innvandrermiljøer i Røde Kors sitt aktivitetssenter ved Fjellhallen. Undertegnede stakk innom i uke 14, og da var en av aktivitetene påskepynt.

Det legges også inn trimtilbud, med tanke på et annet initiativ i Røde Kors-regi: Galdhøpiggen skal bestiges! (Se infoplakaten ”Til topps!” på nettsidene!)

Nok et tiltak av ”Flyktningguiden” er integrering som valgfag ved Viken Folkehøgskole.

Burmesiske innvandrerkvinner var i flertall den kvelden jeg gjestet aktivitetssenteret. Burmeserne i Gjøvik, ca. 80 personer fra fem etniske minoriteter, har vært så heldige å kunne komme til Norge fra en håpløs flyktningtilværelse i Thailand, Malaysia eller India. Det er Det internasjonale Røde Kors (ICRC), FN`s høykommisariat for flyktninger (UNHCR) og UDI som har lagt forholdene til rette, slik at denne gledelige vendingen i deres liv har vært mulig, fra håpløshet til framtidstro og trygghet i Norge, og med et visst håp om , innen overskuelig framtid, å kunne vende tilbake til et fritt Burma der demokrati er på gang! 

Svein Elvsborg 4/4/09

--------

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com