menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Kultur

Gjøvik får Opplands første kommunale internasjonale råd.


Gjøvik kommunestyre har vedtatt at det skal etableres et internasjonalt råd i Gjøvik kommune. Rådet skal være et informasjons- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår innvandrernes behov og interesser.

En plangruppe bestående av offentlig ansatte og samfunnsengasjerte innvandrere i Gjøvik har nå jobbet frem forslag til vedtekter for det nye rådet. Vedtektene beskriver formål, arbeidsoppgaver og arbeidsform samt sammensetning av rådet. Forslaget til vedtekter vil nå bli lagt frem for kommunens utvalg før det behandles av kommunestyret. Det tas sikte på å ha et operativt internasjonalt råd på plass fra 1. januar 2010.

Gjøvik er en kommune med et relativt stort antall innvandrere. De siste årene har det vært arrangert internasjonale dager på Gjøvik og kommunen har mottatt Fredskorpsets pris som god inkluderingskommune. Kommunen har også igangsatt et eget prosjekt for inkludering av innvandrere gjennom kultur og fritidstilbudet i kommunen.

Som en del av arbeidet for å fremme bedre inkludering av innvandrere ser kommunen behovet for god dialog mellom myndighetene og minoritetsgrupperinger. Et internasjonalt råd vil være en møteplass og arena for dialog mellom representanter for innvandrere og politikere. Et slikt råd vil også kunne bli en viktig læringsarena for norsk demokrati.

Plangruppa som har jobbet med forslag til vedtekter har følgende sammensetning:
John Mawa, representant for Norsk-Afrikansk forening (lokalforening), student ved HiG, opprinnelig flyktning fra Sudan.
Mu Mu Aye Kyaw, representant for Burmaforeningen (lokalforening), elev ved Gjøvik Læringssenter, opprinnelig flyktning fra Burma.
Manijeh Aghdam, to-språklig faglærer, medlem av det statlig oppnevnte KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene), opprinnelig flyktning fra Iran.

Azad Hawdeany, to-språklig faglærer, kurdisk flyktning.

Melike Ismail, omsorgsarbeider, opprinnelig fra Øst-Turkestan.

Marit Brænd, rådgiver. Oppland fylkeskommune

Jan Tambs-Lyche, rektor Gjøvik Læringssenter

Torill Høyer, NAV

Gunhild Landgraff, NAV

Bjørn Sivesind, inkluderingskons

Sist oppdatert: 24.04.2009

Publisert: 24.04.2009
 

-------

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com