menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Last version

  TALTE SOLHEIM MIDT IMOT!

Burmesiske kvoteflyktninger fra Gjøvik og Lillehammer møtte utviklingsministeren til dialog onsdag. Tolv delegater, seks kvinner og seks menn, i sine vakre etniske drakter, hadde fått foretrede for ministeren, og de brukte tida godt! I et samarbeidsmøte forut var de blitt enige om å kjøre fram ti saker. Først grep de fatt i den omstridte sanksjonspolitikken: Solheim er uenig i Regjeringens politikk når det gjelder økonomiske sanksjoner overfor militærregimet og har i det offentlige rom gitt uttrykk for at siden sanksjonspolitikken ikke fører til synlige resultater, må en finne andre veier å gå. Han snakker om å ”drikke te” med juntaen. Det vil i klartekst si at det bør åpnes opp for masseturisme, at det investeres i landet og at det på den måten skapes en middelklasse som gradvis kan bane vei for demokratisk utvikling. Det har skjedd i Indonesia med stort hell, hevder Solheim.
Men burmeserne talte ham midt imot! De vil at sanksjonene skal bli mer omfattende og mer samkjørte og oppfordrer Regjeringen gjennom EU, sammen med USA, å presse ASEAN-landene og India, Kina og Russland til å stramme inn sine avtaler med juntaen, i solidaritet med den kuede, lutfattige burmesiske befolkning, istedenfor å tilrane seg Burmas ressurser på billigsalg! Juntaen må isoleres gjennom solidaritetshandlinger!
Burma har for øvrig allerede en middelklasse bestående av ca. 500.000 kinesere som for en stor del sitter i sentrale posisjoner i næringslivet og er følgelig forhatt av den burmesiske befolkningen.
Situasjonen til Aung San Suu Kyi er høyaktuell og ble sjølsagt trukket fram. Burmeserne er skjønt enige i at denne karismatiske lederen av National League for Democracy er den eneste personen som kan samle alle de burmesiske gruppene dersom juntaens jerngrep løses opp. Juntaen er livredd for at denne spinkle kvinnen skal få politisk innflytelse før valget i 2010!
Burmeserne mener at Norge som tildeler av Nobels fredspris har et spesielt ansvar for denne fredprisvinnerens skjebne. De var inne på å oppfordre tiltredende leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, til å ta initiativet til at hun får fredsprisen for annen gang, slik at verdensopinionen vekkes skikkelig! På ett eller annet sett burde Nobelkomiteen gå sterkt og kreativt ut i mediene og rette oppmerksomheten mot den urett Aung San Suu Kyi og det burmesiske folk utsettes for tiår etter tiår!
Delegasjonen har merket seg at utenriksminister Jonas Gahr Støre har kommet i en ønskeposisjon siden Norge er blitt medlem av ”FN`s mennekerettsråd”. Det er også Kina og Russland. Disse landene har over lang tid boikottet ethvert positivt initiativ til demokratisk utvikling i Burma gjennom sine ”Bu-shi!” og ”Njet!” i Sikkerhetsrådet.
Norge er også ett av de få landene som ennå har dialog med Kina om menneskerettigheter. Når det kommer til konkret handling, viser Norge ved flere anledninger servilitet og handlingslammelse, f. eks. i forbindelse med henrettelsen av forskeren Wo Weihan 28/11 -08.
La menneskeskjebner ha høyere prioritet enn handelsavtaler, oppfordrer burmeserne som må se på at de rike ressursene i landet forsvinner til naboland!
Det ble gitt klart uttrykk for at norske myndigheter bør være en positiv pådriver for å støtte International Crime Court, ICC, slik at militærjuntaen kan stilles til ansvar ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag og dømmes for ”Crime against humanity” i Øst-Burma. Det er særlig i områder i Karen-staten at grusomme overgrep over lang tid har skjedd. Bortimot 120.000 karenere befinner seg i 6 flyktningleire over i Thailand, etter å ha blitt fordrevet fra sine landområder ved avsviing og minelegging av mer enn 3.500 landsbyer, ved voldtekt som strategisk krigføring etc. Karenerne kom fra Kina til dette området for 3000 år siden, forklarer kareneren Kyaw Moe.
Burmesere i Gjøvik har bodd i inntil 30 år i flyktningleir. Det bemerkes at det ikke er tillatt av thailandske myndigheter å forlate en flyktningleir.
Det ble ellers rettet oppmerksomhet mot forfølgelsen av kristne i Chin-staten på grensa til India i vest, langt fra maktsentrene New Dehli og Rangoon/Naypydaw.Ingen turist slipper inn her. Det spesielle med Chin-staten er at her er 80-90 % av befolkningen kristne. Det liker juntaen dårlig, så her foregår det klart ”religious persecution”. Dette er hovedgrunnen til at det er så mange chin blant de burmesiske kvoteflykningene som er kommet til Norge! Juntaen har utvidet sitt militære nærvær fra en til ti bataljoner etter ”Uprising -88”. Disse tallene taler for seg selv!
Burmeserne talte også DVB sin sak. Democratic Voice of Burma, radio- og TV-stasjonen i en bakgård i Oslo, som gav utenverdenen ca. 70 % av bildene under ”Munkeopprøret” aug./sept. –07, ble gitt av Den norske stat til burmesiske eksilpolitikere i 1994, men er nå fristilt. På grunn av nettangrep, etter all sannsynlighet fra Russland som gir opplæring til burmesiske offiserer og soldater i å føre cyberkrig, har DVB kommet i økonomiske vanskeligheter fordi selskapet i London hvor de leier server, ikke vil ha dem som kunde lenger, nettopp p.g.a. disse stadige nettangrepene.
Burmeserne henledet videre Regjeringens oppmerksomhet mot de grupper som mottar økonomisk støtte fra Den norske stat i Burmas naboland. I burmesiske flyktninggrupper i Norge hersker det sterk skepsis til disse pengeoverføringene. Enkelte mottakergrupper driver infiltrering av politisk ideologi som står meget fjernt fra den ”Demokratibevegelsen” kjemper for!
Derimot ønsket de å kanalisere norske statlige midler til dr. Sin Thi Ya Maung. Hun er eneste lege på en klinikk over grensa til Thailand, men har mange sykepleiere og assistenter som medarbeidere. De driver et oppofrende arbeid og behandler syke mennesker som kommer fra Burma med ”døden i hælene”, bl. a. pasienter som har HIV/aids, tuberkulose, malaria, osv.
Burmeserne uttrykte tilfredshet med at LO/internasjonal avd. har rettet fokus på investeringene til Statens pensjonsfond/Utland i selskap som Total og Dawoo. Disse selskapene driver helt åpenbart virksomhet i Burma som forøver overgrep mot befolkningen, bl. a. i Karen-staten. Denne saken ble fulgt opp på siste kongress. Vi håper LO holder saken varm! ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” tok opp en sak som vi ønsket ”kjørt” i LO-systemet: Det gjelder situasjonen til seks burmesere som forsøkte å organisere 1. mai-tog i Rangoon 1/5 -07. De ble arrestert og har fått livstidsdom! Vi har ikke hørt et pip til svar, så derfor utfordret burmeserne Solheim til å pushe saken!
De burmesiske delegatene fikk anledning til å utdype sine synspunkter i UD, Seksjon for Asia og Oceania. Tore Toreng, seniorrådgiver i UD, Section for Peace and Reconcillation, og nyutnevnt ambassadesekretær  i Bangkok, Arne Jan Flølo, med spesielt ansvar overfor situasjonen i Burma, ble tydelig grepet av hva disse tidsvitnene kunne berette.
Vi gir utviklingsminister Erik Solheim og UD honnør for at de tok seg tid til å lytte til burmesiske kvoteflyktninger fra Gjøvik og Lillehammer som til de grader har kjent trykket og grusomhetene fra dette fascistiske militærstyret.
PÅ vegne av delegatene av burmesiske kvoteflyktninger fra Gjøvik og Lillehammer, Svein Elvsborg, leder av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com