menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Last version

  Unite in your FightPOLITISK FORUM, 3. runde, ble arrangert av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” i Frivillighetssentralen 4. november. Denne gangen stilte Francis John fra Kayah-staten og Zaw Win fra Mon-staten som innledere og Min Min Oo (burman) fra paraplyorganisasjonen Burma Nationalities Association (Norway) som gjesteforeleser.
Temaet var som i første og andre runde 25. februar og 13. mai ”Den politiske og menneskelige situasjonen i Burma før valget i 2010: Hvilke scenarier kan vi forestille oss?” Se våre nettsider under Møter: www.bgon.info !
Alle de fem etniske minoritetene i Gjøvik kommune var representert: burmaner, karen og chin, foruten kayah og mon.
Denne gangen ble det ikke benyttet tolk, et tegn på at vi er blitt sjølhjulpne også på dette feltet.
Innleggene var informative, og diskusjonen saklig og engasjerende. For de etniske nordmenn til stede, bl. a. inkluderingskonsulenten i Gjøvik kommune, Bjørn Sivesind, er det gledelig å høre og se at burmeserne i det offentlige rom setter ord på sine tanker og følelser omkring situasjonen i hjemlandet. Sjøl om de er godt fornøyd med forholdene i Gjøvik kommune, er det sjølsagt et dypt savn å være skilt fra mødrenes/fedrenes jord og vite at slekt og venner lever under et despotisk regime!
På møtet ble det også valgt kandidater til å representere burmeserne i ”Internasjonalt råd i Gjøvik”. Dette rådet skal fungere fra 1/1 -10, med sju representanter fra innvandrergruppene og tre representanter valgt av kommunestyret. Gjøvik kommune er for øvrig den første kommunen i Oppland som oppretter et slikt råd.
Ungdommene Yaw Han og Naing Win bidro med et kulturelt innslag, en burmesisk kjærlighetssang.
Et streif av håp gir nyheten samme dag om
at en delegasjon fra USA, ledet av viseutenriksminister Kurt Campbell, hadde møte med Burmas statsminister general Thein Sein,
at delegajonen samtalte i to timer med fredsprisvinner Aung San Suu Kyi,
at delegasjonen også møtte ledelsen i NLD, National League for Democracy, Aung San Suu Kyis parti, og endelig:
Delegasjonen hadde samtaler med lederne til de etniske minoritetene og opposisjonen.
En av lederne i NLD, U Win Tin, som har sittet 19 år i fengsel som politisk fange i Burma, kommenterer dog sarkastisk: Jeg tror det ikke før jeg får se det i praksis!

Møtene i ”Burmaforeningen” blir avsluttet med foreningens SLOGAN, teksten som står å lese på ryggen til T-skjortene til NKLA-geriljaen som i 60 år har kjempet for en fri karensk stat innenfor en føderasjon av stater i Burma, den lengstvarende frihetskamp i moderne tid:
Love each other!
Unite and work for freedom, justice and peace!
Forgive and don`t hate each other!
Pray with faith, act with courage,
never surrender!
Siden det er avgjørende viktig for burmeserne å stå solidarisk sammen i kampen for demokrati, har vi føyd til:
We have to UNITE in our FIGHT for a democratic development in Burma!

Svein Elvsborg, leder av ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”


----------------- 

 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com