menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Last version

 ansvarlige i UD vedrørende kommunikasjon med Myanmar


Til: ansvarlige i UD vedrørende kommunikasjon med Myanmar
Fra: ansvarlig for websidene www.thuriya.org /(www.bgon.info) :


På vegne av “Burmaforeningen for Gjøvik og omland” vil vi si “Tusen hjertelig takk!” for at dere hjelper Burma til å bli et demokratisk land.
Politikere i Burma har nå begynt å diskutere angående hjelp fra utlandet, Mange av dem mener at den burmesiske regjeringen ikke har gjort den grunnleggende forandringen
som må til for at Burma/Myanmar skal kunne kalles et demokratisk land.
Med GRUNNLEGGENDE sikter vi til at regjeringen misbruker lovene. Den gir informasjon til folket i Burma/Myanmar i noen grad, men veldig lite, på langt nær alt. Regjeringen er
med andre ord ikke åpen nok på det nåværende stadium.
Den nye «demokratiske» regjeringen bruker i stor grad de samme lovene som militærjuntaen benyttet seg av for å undertrykke befolkningen.
Det burmesiske folket liker ikke den burmesiske grunnloven av 2008. I denne grunnloven står det at 25 % av plassene i parlamentet i Naypuidaw skal besettes av
representanter fra det militære. Der slås det også fast at det ikke er lov til å arrestere militære, ansvarlige for massive overgrep gjennom mange tiår.
Burma/Myanmar kan ikke bli et demokratisk land så lenge landet styres etter grunnloven av 2008 der lovtekstene fra militærdiktaturet for en stor grad er beholdt.
Dersom den norske regjeringen skal samarbeide med den burmesiske regjeringen som fremdeles bruker disse lovene, vil folket i Burma/Myanmer få veldig lite ut av demokratiseringsprosessen.


Av nevnte grunner ønsker «Burmaforeningen for Gjøvik og omland» å gi det rådet til dere i UD at hvis den norske regjeringen skal samarbeide med den burmesiske
regjeringen, bør den norske regjeringen gjøre det på en slik måte at folket i Burma/Myanmar får mye ut av det.
Vi vil gjerne støtte dere. Vi har en politisk nettside som er ganske kjent i Burma/Myanmar. Hvis dere ønsker å sende informasjon ut til det burmesiske folket, kan dere gjerne
sende informasjonen til oss på norsk, så kan vi oversette teksten til burmesisk og legge det ut på vår burmesiske nettside.

------------------------------------------------------

 

 

5-61 års kamp for frihet!

4-NERDAH MYA besøkte Gjøvik

3-”Burmaforeningen” til Dokka

2. Unite in your Fight

1.  TALTE SOLHEIM MIDT IMOT!
 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com