menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Møter

 

ÅRSMØTE   i «BURMAFORENINGEN»:

 

Sted: Frivillighetssentralen

Tid: lørdag 8. februar kl. 13.00

 Vanlige årsmøte-saker : regnskap ved kasserer Arve / årsrapport ved Svein /  planer for 2014 ved Steven

Vi ber alle som har besøkt Myanmar/ Burma etter at demokrati-prosessen kom i gang, fortelle/rapportere/vise bilder frabesøket!

Steven og Kyaw Moe vil fortelle om sine inntrykk fra besøket i hjemlandet. Vi håper også at Torbjørn har anledning til å komme og fortelle fra sin rundreise i Burma nylig.

Viktig:

Hvis dere burmesiske kvoteflyktninger  som etter hvert blir norske statsborgere, ønsker at  «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»  fortsatt skal leve, må dere vise dette ved å møte opp på årsmøtet!!!

Års-kontingenten er fortsatt kr 50.

VEL MØTT!      Hilsen Svein

-------------------

Referat fra årsmøtet 8/2/ 2014 ved sek. Jan Røise

Årsmøte i «Burmaforeningen for Gjøvik og omland» lørdag 8/2-2014

Sted: Frivillighetsentralen Gjøvik.

 ·       Filmklipp fra Myanmar fra Arves reise våren 2013.

·       Svein åpner møte med å synge «Norge, mitt Norge»

·       Arve legger fram revidert årsregnskap. Årsresultatet er på -6429,23

·       Svein kommenterer og refererer til alle arrangementene vi hadde forrige år.

·       Årsplaner: Hva gjør vi?

Forslag: Burmesisk nyttårsfest?

Politiske arrangementer?

For at Burmaforeningen skal opprettholdes må vi ha aktiviteter.

Det er viktig å samarbeide med flere burmesere i Norge for å trykke på demokratiprosessen i Myanmar.Der kan burmeserne i Norge påvirke.

·       Konkrete planer: Sommerfest?

Steven innkaller til møte og Arve må ha beskjed om dette for å søke fylkeskommunen om tilskudd før 1 mars.

·       Det har kommet krav fra Brønnøysundregisteret om at det skal være færre navn på lederkomiteliste.

Revidert liste: Steven Thawng

                          Eh Dailia Taro

                          Kyaw Moe

                          Myo Aung

·       Burmabandet vil fremdeles underholde f.eks. på frivillighetsdagen i september. Låner instrumenter fra baptistkirken.

·       Svein tar kontakt med «Venneforeningen for Burma» på stortinget for å invitere dem hit.

·       Tilslutt viser Steven bilder fra da han besøkte Chinstaten i Myanmar høsten 2013.

 

----------------

Artikkel i OPPLAND ARBEIDERBLAD FRA ÅRSMØTET

8/2-14:

Årsmøter kan være kjedelige og formelle, med regnskap, årsrapport, årsplaner og valg, gjerne med dårlig frammøte. Slik er det ikke i vår forening, den eneste innvandrerforeningen i Gjøvik kommune som visstnok fortsatt «lever».

Siden demokratiprosessen kom i gang i Myanmar/Burma, har en god del av eksilburmeserne bosatt i Gjøvik kommune, tatt turen tilbake til hjemlandet for å sondere forholdene og besøke slekt og venner, bl. a. lederen i vår forening, Steven Thawng.  Mye er på gang til å bli forandret til det bedre, men bildet er mer nyansert og problematisk enn det ofte presenteres i media:

  Ø Regjeringen er ikke valgt av foket.

  Ø Militæret har fortsatt avgjørende makt.

  Ø Etniske konflikter er ikke løst.

  Ø Brudd på menneskerettigheter og landrettigheter er et omfattende problem fordi Myanmar nå har åpnet opp for utenlandske investeringer, deriblant norske, ja, Norge er en ledende aktør i det internasjonale engasjementet i    landet.

 

Sjølstyre, kontroll av naturressurser og respekt for grunnleggende menneskerettigheter i etniske områder vil være avgjørende for at reformprosessen skal lykkes. Høsten 2013 startet de etniske gruppene og myndighetene historiske forhandlinger. Dette er svært lovende, men konsekvensene kan bli store hvis de ikke lykkes.

En skremmende utvikling etter at reformene startet er en voldsbølge rettet spesielt mot den muslimske minoriteten i Rakhinestaten vest i landet. Presidenten, Thein Sein, har gitt opposisjonspolitikeren Aung San Suu Kyi den meget sensitive oppgaven å lede en kommisjon som skal forsøke å løse konflikten. Og i nordøst, i Kachinstaten er tusener av bønder og land-arbeidere drevet på flukt for at damprosjektet Myitsone Dam skal bli fullført.

Dette er store utfordringer som kan føre demokra-

tiprosessen av sporet. Men Myanmars utfordringer gjelder også det grunnleggende fundamentet for et demokrati: en demokratisk grunnlov og uavhengighet for den lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. I 2015 er det nytt valg. Det vil gi en pekepinn på om myndighetene mener alvor med demokratiseringsprosessen. Dersom grunnloven av 2008 ikke endres i tide forut for dette presidentvalget, kan Aung San Suu Kyi ikke stille som kandidat. Thein Sein uttaler f. eks. at en betingelse må være at hennes to sønner må bosette seg permanent i landet! Dette viser med all tydelighet at Thein Sein, tidligere tredjemann i militærjuntaens hierarki, er «i lomma» på de militære lederne som er de egentlige lederne i landet.

 Når det gjelder de ordinære årsmøtesakene kan det bemerkes at regnskapet er kontrollert og godkjent av autorisert revisor.

 

Svein Elvsborg, presseansvarlig for «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»

------------------------------

Møtet i Frivilligh​etssentral​en 8/10-13

På barrikadene for demokrati

Gjenforening med burmesiske kvoteflyktninger i Gjøvik

Kyaw Min Yu alias Jimmy var en av lederne under studentopprøret  «UPRISING -88». Det kostet ham dyrt. Han har tilbrakt mer enn 20 år i militærjuntaens fengselsceller, tidvis sammen med Zaw Win, Myo Aung Shein og Win Thein, nå bosatt i Gjøvik kommune.
Kyaw Min Yu grunnla etter opprøret  «Rangoon University Students` Union» og var en av stifterne av det politiske partiet  «Democratic Party for a New Society».
I Frivillighetssentralen 8/10 fikk burmesere fra Gjøvik, Lillehammer og Hamar et varmt møte med sin frihetshelt, ca. førti i tallet.
Europaoppholdet er sponset av den franske regjering. Etter  eget utsagn tar han avstikkeren til Norge for å lære mer om norsk parlamentarisme. Dessuten ønsket han å møte burmesiske venner i eksil og støttespillere i kampen for demokrati, bl. a. oss i  «Burmaforeningen for Gjøvik og omland».
Kyaw Min Yu fikk mange spørsmål om hva som nå helt konkret skjer i Myanmar. Han gav uttrykk for at han er avventende og skeptisk til den påbegynte demokratiske prosessen i landet.
Vestlige land står nå i kø for å investere i dette ressursrike landet. Frykten for at investeringene ikke kommer folk flest til gode, men i stedet sementerer maktforholdet til regjeringen og generalene, er reell. Myanmar ligger på femteplass på internasjonale statistikker over korrupsjon.
I Yangon har Kyaw Win Yu og hans meningsfeller åpnet et kontor de kaller  «Open Society». Her støtter de mennesker som fortsatt ikke tør påtale overgrep overfor politiske myndigheter/politi når det gjelder f. eks. konfiskering av landarealer/eiendom og andre overgrep.
I september fikk de møte president Thein Sein, tidligere nr. tre i militærjuntaens hierarki. Da ble det anledning til å gi uttrykk for hva slags demokrati de ideelt ønsker, bl. a. at etniske områder får en viss grad av sjølstyre innenfor en føderal union. De påpekte også at de ser fram til at presidenten kaller inn til en konferanse der alle etniske områder er representerte. Sjøl kommer Kyaw Min Yu fra Shanstaten i nordvest, mot grensa til Kina. Et annet brennhet spørsmål gjelder grunnloven fra 2008, om den skal forkastes og forfattes på nytt, eller bare justeres ved å ta bort det som hindrer en reell demokratisk utvikling og eventuelt foreta nødvendige tilføyelser.
Presidentvalget i 2015 blir en indikator på hvor langt Myanmar er kommet på veien mot en demokratisk samfunnsorden.
 
Steven Thawng, leder  /  Svein Elvsborg, presseansvarlig for  «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»

Hei!

Her kommer et referat fra vårt møte i Frivillighetssentralen tirsdag kveld. Jeg har valgt å fokusere på Kyaw Min Yus svar på konkrete spørsmål fra de frammøtte framfor å omtale rammene for møtet.

Det var medfange Zaw Win som har trukket i trådene og fått Kyaw Win Yu til å gjeste oss på Gjøvik, godt støttet av lederen av vår forening, Steven Thawng.

Det ble kommunisert på burmansk og engelsk, og referatet er skrevet av undertegnede med utgangspunkt Stevens nedtegnelser i kortform.

Merk: Beklageligvis har jeg i tidligere e-poster skrevet vår gjest sitt navn feil. Han heter Kyaw Min Yu, også kalt Jimmy.

Alle foto er tatt av Aung Aung

Bilde nr. 1: Det ble et varmt og høytidelig møte med frihetshelten Kyaw Min Yu.
Bilde nr. 2: Medfange og initiativtaker til gjenforeningsmøtet, Zaw Win, og Kyaw Min Yu

Bilde nr. 3: Leder i «Burmaforeningen for Gjøvik og omland», Steven Thawng, og Kyaw Min Yu

Bilde nr. 4: Mung Tawm Ging synger med dyp innlevelse om hjemlandet.
Bilde nr. 5: Tin Tin Myint overrekker Kyaw Min Yu blomster som et synlig tegn på eksil-burmeseres takknemlighet for hans tapre innsats for demokratisk utvikling i Myanmar.
Bilde nr.6: Torbjørn Herlof Andersen synger på oppfordring «One Day at a Time».

 

-------------------------------

11- «POLITISK  FORUM nr. 4»  Politisk debatt kan være både spennende og meningsfull! 

10/ ÅRSMØTET i  «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»

9/ Referat fra det åpne møtet i  ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”  25. november 2011:

8/    Burmesere tar over!

7/ KULTURMIX -FN-dagen 2010

6/ FESTFORESTILLING I GJØVIK ARBEIDERSAMFUND

5/ ”Y`s  Men`s  Club”  på Raufoss

4/ Årsmøtet ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”  

3/ POLITISK FORUM, 3. runde, 4. / 11 2009

2/ POLITISK  FORUM, 2. runde, 13/5 2009 

1/POLITISK  FORUM, 1 ,  22. april. 2208

   

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com