menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Møter

 

 “UNITE in your FIGHT!”

 

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap), leder av  ”Venneforeningen for Burma”  på Stortinget og medlem av Utenrikskomiteen, gjestet ”Burmaforeningen”  22. april. Hennes agenda i det åpne møtet var tosidig:

1.)             å fortelle om arbeidet til denne støtteforeningen

2.)             å lytte til burmesiske kvoteflyktninger i Gjøvik kommune som troverdige tidsvitner for å få innspill til dette arbeidet

En av hovedgrunnene til at Anette har engasjert seg i politisk arbeid, var inspirasjonen hun fikk ved å oppleve kampen for demokrati i Burma, med fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som karismatisk leder.

Hun kunne fortelle at hun samme dag hadde vært i kontakt med utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han hilste til  ”Burmaforeningen” på Gjøvik og gav klart uttrykk for at han sterkt ønsket innspill fra møtet. Dette ønsket får han til de grader oppfylt. Burmesere fra alle de fem minoritetene i Gjøvik kom med konstruktive bidrag som vil bli overlevert ministeren.

Ordfører Bjørn Iddberg beæret oss med sitt nærvær. Han hadde i sin travle hverdag tatt seg tid til å overvære møtet i  ”Burmaforeningen”.

”Dette var nyttig! Jeg har fått en dypere forståelse for situasjonen til denne flyktninggruppen,” slo han fast.

Inkluderingskonsulenten i Gjøvik, Bjørn Sivesind, kunne sitte der med en god følelse: Det nytter, sjøl om det mange ganger oppleves tungt!

Språkbarrieren er den store hindringen for sterkere deltagelse i lokalsamfunnet. Uten tolken Thun Thun ville det ha vært svært vanskelig å føre en samtale i dybden om politiske spørsmål.

Anette Trettebergstuen fikk også med seg et budskap fra  ”Burmaforeningen” på Gjøvik til alle burmesiske minoritetsgrupper i Norge. Det kan sammenfattes slik: We  have to UNITE in our FIGHT for a democratic development in Burma!

Dersom  de etniske gruppene i eksil ikke kan stå sammen i kampen for demokrati, mister det norske folk trua på at de vil greie å utvikle demokrati i hjemlandet dersom juntaen slipper jerngrepet!

Det er forventet at en delegasjon, bestående av burmesere fra de fem minoritetene i Gjøvik, skal få foretrede for utviklingsminister Erik Solheim. Ansikt til ansikt vil de da kunne ta opp sider ved Regjeringens Burma-politikk. Anette gav uoppfordret uttrykk for at hun skulle øve påtrykk slik at denne meningsutvekslingen skulle finne sted.

Hun garanterer at  ”Venneforeningen for Burma” også i framtida vil stå beinhardt på under statsbesøk og konfrontere naboland og stormakter om

grusomme overgrep som skjer under militærjuntaens vanstyre, så som voldtekt som strategisk krigføring, kidnapping av barn til barnesoldater, slavearbeid, fordriving av store folkegrupper ved avsviing av landsbyer som så blir minelagt, forfølgelse av religiøse minoriteter, nedhugging av regnskog, rå utnyttelse av dette vakre landets  rike ressurser etc.

Dette landet kunne ha vært en Edens hage og et riskammer for hele Sørøst-Asia! En føderasjon av stater der minoritetene har reelt sjølstyre, det er den store drømmen!

 Svein Elvsborg, leder av  ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”

 • ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 • ÅPENT MØTE i Frivillighetssentralen 22. april kl. 18.
 • Leder av støtteforeningen på Stortinget for demokratisk utvikling i Burma, Anette Trettebergstuen (Ap), gjester oss.
 • Kulturelle innslag ved burmesere.
 • ----------------------------------------------------------------------------
 • Styremøte: 25. mars hos Tin Tin kl. 18
Styremøte i ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”: 
 

Tid: Onsdag 25. mars  kl.18.00. 
 

Saker: 

  1. Referat fra forrige styremøte (7/1)

  2.)    Åpent møte i Frivillighetssentralen 22. april: Lederen av venne-

          klubben på Stortinget for et demokratisk Burma, Anette Trette-

          bergstuen (Ap) kommer på besøk! 
   

  3.)    Burmesisk markering foran Nobels Fredssenter 1. mai !? 
   

  4:)    Hvordan feirer burmesiske kvoteflyktninger i Gjøvik kommune

          17. mai?        
   

  1. 13/5: POLITISK FORUM   -  Ansvarlige for innledere: Myo og Steven
  1. 12.-13. juni: Fjelltur til Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. Turen arrangeres av Norges Røde Kors og IMDI. I Gjøvik er det Røde Kors, Gjøvik kommune og Øverby Helsesportssenter. Det blir trening for interesserte på Øverby Helsesportssenter noen ganger i vår, første gang tirsdag 24. mars kl. 18.00!
  1. PICNIC in the GARDEN hos Svein i Sagvegen 20 på Raufoss 15. eller 22. august?
  1. Eventuelt

 VEL MØTT! 
Hilsen Svein


 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com