menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Møter

«POLITISK  FORUM nr. 4»

Politisk debatt kan være både spennende og meningsfull!                        

 Det opplevde de 30-40 frammøtte i Frivillighetssentralen lørdag, i all hovedsak burmesiske kvoteflyktninger.

Temaet var naturlig nok den demokratiske utviklingen i Myanmar eller Burma som mange burmesere i eksil ennå kaller hjemlandet.

«Politisk Forum» ble startet opp i 2009, et initiativ tidligere inkluderingskonsulent i Gjøvik kommune, Bjørn Sivesind, fullroste. Vi opplevde at burmeserne for første gang åpnet seg og snakket rett ut fra levra. Frykt for femtekolonnister blant dem hadde nok inntil da holdt dem avventende.

Innledere denne gangen var Win Maung, burmesisk lege i eksil med sterkt politisk engasjement, Min Min Oo, politisk aktivist for Demokratibevegelsen og Eh Ner Win, talsperson for de etniske gruppene, tidligere geriljasoldat i Karen National Army.

I tillegg gav leder av Internasjonalt Råd i Gjøvik kommune, Siamak Aghdam, informasjon om Rådets arbeid.

Debatten gikk i dybden. Her ble en spade kalt en spade! Det råder stor skepsis blant burmesere i eksil om de pågående fredsforhandlingene med ti av de elleve etniske gruppene. De er ført bak lyset så mange ganger tidligere.

Eksempel: For å teste viljen til forandringer i positiv retning bad de karenske delegatene om at militæret reduserte de 300 militærpostene i Karenstaten til 200. Istedenfor å redusere militærpostene ble de tvert imot styrket! I Myanmar fungerer det sivile og det militære samfunnet parallelt, men det er militærmakten som har hånd om både bukten og begge endene. Det lover ikke godt med hensyn til nødvendige forandringer av Grunnloven i god tid før presidentvalget i 2015.

Naturlig nok ble konfliktene i Kachin- og Rakhinestaten drøftet. Aung San Suu Kyi er blitt kritisert for å holde seg passiv, men er nå utnevnt av Regjeringen til å fungere som megler i tvisten mellom buddhistene og muslimene.

Eks-professor, ikke-voldsforkjemper og het fredspriskandidat i 2012, Gene Sharp, ble trukket inn i diskusjonen. Hans bok «From Dictatorship to Democracy» gir en oppskrift på 198 punkter om hvordan man kan få despotiske regimer til å vakle.

Paralleller til  «den arabiske våren» ble også trukket. Det ser ut til at våren blir til vinter, sett med demokratiske øyne, idet sharialover blir overordnet internasjonale menneskerettighetslover.

Win Maungs dikt «Vuggevise under flukten» ble sunget med stor innlevelse av Tin Tin Myint.  Diktet viser på en var måte hvilke lidelser mange av burmeserne i eksil har gjennomlidd i sin flukt fra militærjuntaens soldater.

 

Svein Elvsborg, koordinator/presseansvarlig for «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»

---------------------------------------------------------

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com