menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

Møter

«POLITISK  FORUM nr. 4»

Politisk debatt kan være både spennende og meningsfull!                        

 Det opplevde de 30-40 frammøtte i Frivillighetssentralen lørdag, i all hovedsak burmesiske kvoteflyktninger.

Temaet var naturlig nok den demokratiske utviklingen i Myanmar eller Burma som mange burmesere i eksil ennå kaller hjemlandet.

«Politisk Forum» ble startet opp i 2009, et initiativ tidligere inkluderingskonsulent i Gjøvik kommune, Bjørn Sivesind, fullroste. Vi opplevde at burmeserne for første gang åpnet seg og snakket rett ut fra levra. Frykt for femtekolonnister blant dem hadde nok inntil da holdt dem avventende.

Innledere denne gangen var Win Maung, burmesisk lege i eksil med sterkt politisk engasjement, Min Min Oo, politisk aktivist for Demokratibevegelsen og Eh Ner Win, talsperson for de etniske gruppene, tidligere geriljasoldat i Karen National Army.

I tillegg gav leder av Internasjonalt Råd i Gjøvik kommune, Siamak Aghdam, informasjon om Rådets arbeid.

Debatten gikk i dybden. Her ble en spade kalt en spade! Det råder stor skepsis blant burmesere i eksil om de pågående fredsforhandlingene med ti av de elleve etniske gruppene. De er ført bak lyset så mange ganger tidligere.

Eksempel: For å teste viljen til forandringer i positiv retning bad de karenske delegatene om at militæret reduserte de 300 militærpostene i Karenstaten til 200. Istedenfor å redusere militærpostene ble de tvert imot styrket! I Myanmar fungerer det sivile og det militære samfunnet parallelt, men det er militærmakten som har hånd om både bukten og begge endene. Det lover ikke godt med hensyn til nødvendige forandringer av Grunnloven i god tid før presidentvalget i 2015.

Naturlig nok ble konfliktene i Kachin- og Rakhinestaten drøftet. Aung San Suu Kyi er blitt kritisert for å holde seg passiv, men er nå utnevnt av Regjeringen til å fungere som megler i tvisten mellom buddhistene og muslimene.

Eks-professor, ikke-voldsforkjemper og het fredspriskandidat i 2012, Gene Sharp, ble trukket inn i diskusjonen. Hans bok «From Dictatorship to Democracy» gir en oppskrift på 198 punkter om hvordan man kan få despotiske regimer til å vakle.

Paralleller til  «den arabiske våren» ble også trukket. Det ser ut til at våren blir til vinter, sett med demokratiske øyne, idet sharialover blir overordnet internasjonale menneskerettighetslover.

Win Maungs dikt «Vuggevise under flukten» ble sunget med stor innlevelse av Tin Tin Myint.  Diktet viser på en var måte hvilke lidelser mange av burmeserne i eksil har gjennomlidd i sin flukt fra militærjuntaens soldater.

 

Svein Elvsborg, koordinator/presseansvarlig for «Burmaforeningen for Gjøvik og omland»

---------------------------------------------------------

Referat fra det åpne møtet i  ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”  25. november 2011:

 Sted: Som vanlig: Frivillighetssentralen i Gjøvik. (For 500 kroner i året kan vi som medlem leie lokalene fritt etter avtale. Daglig leder er nå Toril Sigstad Pålshaugen. Jorunn Sveen gikk av som leder 1/10.)

 Til stede: Lin, Mung, Johan, Tin Tin Myint, Khin Maung Tun, Mike, Stian, Myo, Steven, Aye Aye Moe, Tun Hla, Svein, Arve, Torbjørn Herlof Andersen, Zaw Win, Aung Aung (15)

 > Dette var det første ordinære møtet etter at Steven Thawng tok over ledervervet på halvårsmøtet 7/10.

Det kan tolkes som et godt tegn at en del medlemmer ikke kan møte på grunn av  ”lovlige”  årsaker, at de etter hvert er godt integrert i Gjøvik kommune.

Således måtte lederen, Steven, forlate møtet fordi han skulle på kveldsjobb.

> I november har flere av burmeserne i Gjøvik mistet jobbene sine p. g. a. innskrenkelse ved ToPro og nedleggelse ved Grilstad.

Å komme inn på arbeidsmarkedet bør være et tema som tas opp i foreningen, med innbudte rådgivere fra NAV og Gjøvik kommune. Da må møtet holdes på en vanlig hverdag, men ikke på en fredag.

> Hovedtemaet på møtet 25/11 ble å diskutere mulighetene for demokratisk utvikling i Burma, skritt for skritt. Diskusjonen var livlig og engasjerende og skjedde på burmansk. Heldigvis fungerte Aye Aye Moe som tolk, slik at de etnisk norske kunne følge med på meningsutvekslingen.

Aung San Suu Kyi og hennes rådgivere er blitt enige om å re-registrere partiet National League for Democracy. NLD ble som kjent nedlagt før valget 7/11-10 p.g.a. betingelsene i juntaens valglover. Det nyregistrerte partiet vil få et nytt navn.

Det er snakk om  ”a second Panglong Conference”  der ledere fra alle de etniske områdene er representerte. Den første Panglong Conference ble som kjent holdt i 1947.

Tegn på oppmyking av regimet er nyheten om at Burmas militærdominerte nasjonalforsamling vil tillate sine borgere å holde fredelige demonstrasjoner. Det gjenstår å se om det er hold i vedtaket.

Et annet tegn er at president Thein Sein har talt kineserne rett imot og bestemt at utbyggingen av Irrawaddy skal stanses umiddelbart, foreløpig for ti år.

> For første gang i foreningens 4-årige historie deltok en burmesisk muslim på møte, nemlig Tun Hla. Han kom for kort tid siden , sammen med sin kone Sha Mi, til Norge og Moelv. Det er Amnesty Internasjonal og ”Leger uten grenser” som har fokusert på denne folkegruppen.

> Det skal velges nye representanter i Internasjonalt Råd i Gjøvik kommune. Mu Mu går ut. Nyo Nyo er 1. vararepresentant. Aung Aung sa seg interessert som kandidat. Valget foretas på årsmøtet som ble bestemt til: fredag 27. januar kl. 18.00 i Frivillighetssentralen.

> ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” `s  representant  overfor styret for Frivillighetssentralen blir Steven.

> Gruppene av chin og karen i Gjøvik kommune skal arrangere julefest i Gjøvik baptistkirke 1. juledag, 25/12. Alle burmesere i Gjøvik er hjertelig velkomne!

> Det ble en diskusjon om nettsidene til vår forening, bgon.info og thuriya.org. Vi fortsetter som før, men forsøker å samarbeide og samsnakke bedre. Det er særlig Myo Aung Shein og Zaw Win som skriver politisk stoff, men også Khin Maung Tun som ville ha mer fleksibilitet inn i samarbeidet.

> ”Burmapennen”  ble solgt for kr 10 pr. stk. på møtet. Det er ennå noen igjen. På pennen ser du, med lupe, bildet av de som representerte de fem etniske gruppene i Gjøvik på dialogmøtet hos tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i  ”Fredssenteret for fred og menneskerettigheter”.

> Svein deltok på  ”Global Dignity Day”  på Gjøvik videregående skole 20. oktober på vegne av vår forening.

Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H.  Haakon Magnus, professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ. Visjonen til Global Dignity er å fremme verdighetsbasert lederskap, stimulere til en global samtale om verdighet og engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

> Arve Sigvartsen som har vært foreningens kasserer helt fra oppstarten 25/9 2007 og fram til nå, vil bli tildelt  ”Medmenneskesvanen” ved en høytidelig sammenkomst i Gjøvik Rådhus. Tidligere har vår sekretær fått den samme utmerkelsen.

 Referent: Svein

--------------------------------------------------------

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com